Sökning: "inledning intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden inledning intervju.

 1. 1. Matematikundervisning för elever med dyskalkyli : en kunskapsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Alice Magnusson; Josefine Westling; [2020]
  Nyckelord :dyskalkyli; undervisningsmetoder; åtgärder; anpassningar; undervisning;

  Sammanfattning : Inledning Enligt Brian Butterworth, professor i neuropsykologi, har 4-8 % av befolkningen dyskalkyli. Dyskalkyli är en medfödd kognitiv nedsättning och innebär att eleven har specifika matematiksvårigheter som påverkar delar av den kognitiva processen, det vill säga tänkandet. LÄS MER

 2. 2. Nyckeln till framgång? En kvalitativ studie av kritiska framgångsfaktorer för åtta SMF:s inom den svenska modebranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linn Blomström; Caroline Löwenhav; [2020]
  Nyckelord :Framgång; kritiska framgångsfaktorer; små- och medelstora företag; svenska modebranschen; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning: Framgångsfaktorer har i litteraturen länge diskuterats. Begreppet definieras som de specifika tillgångar och kompetenser genom vilka ett företag uppnår framgång, bland annat genom långsiktig tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. LÄS MER

 3. 3. "En genuin resonans" : En kvalitativ studie av psykodynamiska psykoterapeuters upplevelser av Mötesögonblick i terapirummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Paul Moore; [2020]
  Nyckelord :Moments of meeting in psychotherapy; Therapist´s experience; The real relationship; Intersubjectivity; Mötesögonblick i psykoterapi; Kvalitativ ansats; Terapeutens upplevelser; Den verkliga relationen; Intersubjektivitet;

  Sammanfattning : Inledning: Det finns ett speciellt intresse i psykoterapi för unika, potentiellt transformerande ögonblick, till exempel ögonblick av ömsesidig öppenhet som berör på djupet. Studiens syfte var att utforska psykodynamiska psykoterapeuters förståelse och kliniska upplevelse av mötesögonblick. LÄS MER

 4. 4. Stressmedvetenhet i förskolan : Metoder för att minska barns stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Andersson; Elin Bäck; [2020]
  Nyckelord :stress; barn; förskola; pedagoger; metoder;

  Sammanfattning : Inledning I dagens samhälle är negativ stress ett allt större problem som de flesta människor utsätts för. Även barn möter dagligen detta under sin vistelse i förskolan. Förskolan ska ansvara för att barn ska känna trygghet och välbefinnande. Det ska vara en plats för utveckling och lärande. LÄS MER

 5. 5. Barnkonventionen i förskolan : Förskollärares uppfattningar om barns rättigheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Lumturije Bushi; Emma Stavås; [2020]
  Nyckelord :barns rättigheter; barnkonventionen; förskollärare; förskolan;

  Sammanfattning : Inledning Denna studie redogör för förskollärares uppfattningar om barns rättigheter samt vilka arbetsmetoder och arbetsmaterial förskollärarna använder sig av för att införliva Barnkonventionen i förskolan. Syfte Syftet med denna studie är att undersöka vad arbetet med att införliva Barnkonventionen i förskolansverksamhet innebär för ett antal förskollärare sedan Barnkonventionen blivit lag i Sverige. LÄS MER