Sökning: "inledning projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden inledning projekt.

 1. 1. RUN Rörlig Ungdom Nu : Ett projekt för att förebygga övervikt och öka den fysiska aktivitetsnivån hos skolungdomar genom fysisk aktivitet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: The increasing prevalence of childhood obesity around the world has promoted researchers to identify ways to slow down or reverse this development. As a part of that work, the school-based obesity prevention project Rörlig Ungdom Nu (RUN) was initiated. Method: The RUN-project was implemented at schools on Hisingen, Göteborg. LÄS MER

 2. 2. En studie om mångkulturalism, interkulturalism, socialt kapital och utanförskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Solveiga Amin; [2019-03-19]
  Nyckelord :socialt kapital; arbete; klass; kultur; etnicitet; ideologi; utanförskap; mångkulturalism; interkulturalism;

  Sammanfattning : Inledning: 2011 förklarade regeringscheferna för de tre största EU- länderna Merkel, Sarkozyoch Cameron mångkulturalismen död. Europeiska kommissionen och Europarådet ett projektinitierade Intercultural Cities (ICC). LÄS MER

 3. 3. Finns positivitet i projekt? : En kvalitativ studie om hur positiva känslor skapas i projekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Fabian Nordin; [2019]
  Nyckelord :Positiva känslor; positiv psykologi; projektledning; projekt;

  Sammanfattning : Intresset av att fånga aktualiteter i projekt uppmuntrade den här studien till att fånga verkliga, levda erfarenheter kring hur positiva känslor skapas i projekt. Genom studiens inledning, resultat och diskussion har det getts en inblick om hur positiva känslor i projekt skapas samt beskrivit tillfällen i projekt som ger upphov till dessa känslor. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitets inverkan på elevers skolresultat : med fokus på matematik och självförtroende

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rasmus Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; matematik; idrott och hälsa; självförtroende;

  Sammanfattning : Inledning: Relationen mellan fysisk aktivitet och elevers skolresultat har diskuterats under senare tid. Lärare i ämnet idrott och hälsa har som uppgift att uppmuntra elever till att vilja ägna sig åt fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Borsmodul till undervattensbotar

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :David Salimselewa; Mazlum Kurtlu; [2018]
  Nyckelord :Cad; concept development; CAD; Konstruktionsritningar;

  Sammanfattning : Målet med detta projekt var från början att ta fram en fullt fungerade prototyp. Eftersom detta inte uppfylldes av olika skäl så ändrades målet. Målet blev nu att skapa underlag som CAD – modeller men även konstruktionsritningar för att tillverka en borsmodul. LÄS MER