Sökning: "inledningen"

Visar resultat 1 - 5 av 226 uppsatser innehållade ordet inledningen.

 1. 1. "Vi skulle få leva här" : En analys av Socialdemokraternas migrationsdiskurs mellan år 2015-2020

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Erik Johnsson; [2021]
  Nyckelord :Socialdemokrati; Sverige; migration; etnicitet; identitet; diskurs;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker den socialdemokratiska migrationsdiskursen mellan år 2015– 2020. För att göra så har diskursanalys, ett socialkonstruktionistiskt teoretiskt ramverk och teori om nation, identitet och etnicitet tillämpats. LÄS MER

 2. 2. KOMMUNICERING FÖR ALLA : om kommunicering inom LSS för de med utvecklingsstörning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tobias Lind; [2021]
  Nyckelord :Utvecklingsstörning; Intellektuell funktionsnedsättning; Myndighetsbeslut; Kommunicering; LSS;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur väl de med utvecklingsstörning tillgodogör sig den kommunicering som skickas ut vid LSS-beslut. Efter inledningen presenteras utvecklingsstörning, vad det kan innebära för individen samt bedömningskriterier för utvecklingsstörning. LÄS MER

 3. 3. Fysträning i Svenska Hockeyligan : En kartläggning av svensk elitishockey

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jakob Gardenkrans; [2021]
  Nyckelord :Fysträning; Svenska Hockeyligan; SHL; periodisering; kreatin;

  Sammanfattning : Sveriges högstaliga i ishockey, Svenska Hockeyligan (SHL), omfattas av 14 lag. I inledningen av arbetet nämns några olika viktiga komponenter som krävs för att en idrottare ska kunna prestera på toppnivå i sin valda idrott. En sådan viktig komponent är fysträning. LÄS MER

 4. 4. Utveckla entreprenöriella förmågor genom problemlösning i matematik : Utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för utbildning och lärande

  Författare :Malin Sjödén; [2021]
  Nyckelord :Entreprenöriell; problemlösning; förmågor; lärare; 1–3; matematiska problem; entreprenörskap; öppna uppgifter; rika problem; MOSAIK;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka vilka entreprenöriella förmågor lärare anser att elever får möjlighet att utveckla genom problemlösningsaktiviteter i matematik. Frågan är relevant eftersom entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom all undervisning enligt Lgr11 (Skolverket, 2019). LÄS MER

 5. 5. Elevers upplevelser av digital läsning : En kvalitativ studie om för- och nackdelar med att läsa digitalt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Christoffer Carlqvist Rosén; Axel Persson; [2021]
  Nyckelord :Artefakter; digitala verktyg; läsintresse; mediering; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka en mindre grupp elever i årskurs 6 på en svensk skola om hur deras läsintresse kan påverkas av digitala verktyg. I inledningen lyfts olika rapporter om läsintresse som en introduktion till ämnet. Det ges även en kort förklaring till digitaliseringen i samhället. LÄS MER