Sökning: "inlevelseförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet inlevelseförmåga.

 1. 1. Att skriva är att agera? Skrivande som bränsle för en kreativ gestaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ester Hedlund; [2020-03-06]
  Nyckelord :Musikal; skådespeleri; inlevelseförmåga; Stanislavskij; Yat; genusnyfiken gestaltning; föreställningsförmåga; fantasi; karaktärsanalys;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete har jag valt att undersöka hur jag kan använda skrivandet som verktyg föratt fördjupa mitt skådespeleri. Jag har läst litteratur om skådespelartekniker, genusnyfiken gestaltningoch skrivit scener som jag praktiskt utfört tillsammans med motläsare. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av skönlitteratur för unga vuxnas kunskapsutveckling : En kvalitativ undersökning genomförd med sex djupintervjuer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Amanda Hellqvist; [2017]
  Nyckelord :Sociokulturell teori; skönlitteratur; skönlitteraturläsning; svenska; kunskapsutveckling; ökad inlevelseförmåga; ökad medvetenhet om omvärlden; läroplanstolkning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom djupintervjuer kartlägga sex olika svensklärares syn på skönlitteraturens betydelse för unga vuxnas kunskapsutveckling. Undersökningen bygger på en kvalitativ metodansats som bygger på semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Thee Sign : Gestaltning av personlig utveckling

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för industridesign

  Författare :Lina Lotta Lundberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med arbetet är att gestalta personlig utveckling. En bok, med syfte att långsiktigt generera förståelse genom insikt i vikten av inlevelseförmåga och föreställningsförmåga. Design för alla, innebär att vi når ett högre resultat med hjälp av personer som besitter spetskompetens, en elit. LÄS MER

 4. 4. Lärares syn på sitt empatiska bemötande av elever

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Elfving; [2016]
  Nyckelord :empathy; empathic response; aggression; communication; disabilities;

  Sammanfattning : Elever med sociala och emotionella svårigheter beskrivs ibland som problematiska och svårhanterliga. Lärarens bemötande och inlevelseförmåga av eleven är av stor betydelse. Syftet med studien var att undersöka lärares empati i mötet med elever med utagerande beteende. LÄS MER

 5. 5. Fosterdiagnostik med MR och ultraljud - Den gravida kvinnans upplevlese

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Nilsson; Helena Årnakull; [2014-07-01]
  Nyckelord :Fetal MRI; congenital anomaly; patient experience; psychological distress; ultrasound; prenatal diagnosis; patient information; termination of pregnancy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den snabba tekniska utvecklingen har medfört förbättrade möjligheter till detaljerad och högkvalitativ fosterdiagnostik. Avvikelser i fostrets utveckling kan därför upptäckas på ett tidigt stadium i graviditeten. LÄS MER