Sökning: "inlevelseförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet inlevelseförmåga.

 1. 1. Att skriva är att agera? - Skrivande som bränsle för en kreativ gestaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ester Hedlund; [2020-06-10]
  Nyckelord :Musikal; skådespeleri; inlevelseförmåga; Stanislavskij; Yat; genusnyfiken gestaltning; föreställningsförmåga; fantasi; karaktärsanalys;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete har jag valt att undersöka hur jag kan använda skrivandet som verktyg föratt fördjupa mitt skådespeleri. Jag har läst litteratur om skådespelartekniker, genusnyfiken gestaltningoch skrivit scener som jag praktiskt utfört tillsammans med motläsare. LÄS MER

 2. 2. Att skriva är att agera? Skrivande som bränsle för en kreativ gestaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ester Hedlund; [2020-03-06]
  Nyckelord :Musikal; skådespeleri; inlevelseförmåga; Stanislavskij; Yat; genusnyfiken gestaltning; föreställningsförmåga; fantasi; karaktärsanalys;

  Sammanfattning : I mitt självständiga arbete har jag valt att undersöka hur jag kan använda skrivandet som verktyg föratt fördjupa mitt skådespeleri. Jag har läst litteratur om skådespelartekniker, genusnyfiken gestaltningoch skrivit scener som jag praktiskt utfört tillsammans med motläsare. LÄS MER

 3. 3. Lärares syn på elevers delaktighet och självständighet i sitt lärande i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Åsa Lundberg; Anneli Järvinen; Ulrika Öhlund; [2020]
  Nyckelord :delaktighet; intellektuell funktionsnedsättning; metakogmition; motivation; självständighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syftet med studien var att beskriva och analysera hur lärare i grundsärskolan ser på elevernas självständighet och delaktighet i sitt eget lärande. I läroplanen (Skolverket 2018a) står det att elever i grundsärskolan ska kunna analysera, samspela, ha ett kritiskt tänkande, vara medvetna om konsekvenser samt att kunna ha inlevelseförmåga. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av skönlitteratur för unga vuxnas kunskapsutveckling : En kvalitativ undersökning genomförd med sex djupintervjuer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Amanda Hellqvist; [2017]
  Nyckelord :Sociokulturell teori; skönlitteratur; skönlitteraturläsning; svenska; kunskapsutveckling; ökad inlevelseförmåga; ökad medvetenhet om omvärlden; läroplanstolkning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom djupintervjuer kartlägga sex olika svensklärares syn på skönlitteraturens betydelse för unga vuxnas kunskapsutveckling. Undersökningen bygger på en kvalitativ metodansats som bygger på semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Thee Sign : Gestaltning av personlig utveckling

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för industridesign

  Författare :Lina Lotta Lundberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med arbetet är att gestalta personlig utveckling. En bok, med syfte att långsiktigt generera förståelse genom insikt i vikten av inlevelseförmåga och föreställningsförmåga. Design för alla, innebär att vi når ett högre resultat med hjälp av personer som besitter spetskompetens, en elit. LÄS MER