Sökning: "inlevelseförmåga"

Visar resultat 21 - 24 av 24 uppsatser innehållade ordet inlevelseförmåga.

 1. 21. Barnets bästa och lämpligt föräldraskap : en studie om hur barnets bästa kan konstrueras i förhållande till lämpligt föräldraskap i medgivandeutredningar vid internationell adoption

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Angelica Regnell; Martin von Schoultz; [2007]
  Nyckelord :Internationell adoption; Medgivandeutredning; Barnets bästa; Lämpligt föräldraskap; Social konstruktion;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva hur barnets bästa kan konstrueras i förhållande till lämpligt föräldraskap vid medgivandeutredningar för internationell adoption. Som metod användes kvalitativa forskningsintervjuer. Sju utredare från sex olika stadsdelar i Stockholm stad intervjuades. LÄS MER

 2. 22. Barns syn på andra barns livsvillkor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Ryd; [2007]
  Nyckelord :mångkultur; förståelse;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att identifiera framförallt tillgångar i barns kännedom, förståelse och inlevelseförmåga i andra barns livsvillkor men undersökningen har även visat på vissa brister. En viktig frågeställning har varit huruvida barns egna kulturella erfarenheter och identitet påverkar deras syn på andra barn. LÄS MER

 3. 23. Individuella programmet- elevers syn på sin studievägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lisbeth Strängbäck; [2006]
  Nyckelord :Individuella programmet; studievägledning; samtalet;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning har varit att ta reda på hur elever på individuella programmet ser på studievägledaren och den studievägledningen de får på skolan. Jag har även valt att undersöka hur studievägledarna arbetar med eleverna och se om det krävs specifika kunskaper från dem när de arbetar på individuella programmet. LÄS MER

 4. 24. Bedömning och dokumentation av smärta med visuell analog skala : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Anna-Karin Nilsson; Malin Svensson; [2004]
  Nyckelord :sjuksköterska; VAS; dokumentation; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse och därmed unik för den enskilde individen. Att hjälpa och vårda en patient med smärta kräver kunskaper och inlevelseförmåga hos vårdpersonalen. Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller bedömning och behandling av smärta. LÄS MER