Sökning: "inlinelänkar"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet inlinelänkar.

 1. 1. Internetlänkning på upphovsrättens område - En rättsekonomisk analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beatrice Knutsson; [2016]
  Nyckelord :Immaterialrätt; rättsekonomi; law and economics; internet; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay deals with the regulation regarding inline- and hyperlinks to copyright protected material on the Internet. The essay also analyses the potential consequences of the regulation with an economic analysis of law. Links serve as a tool to navigate on the Internet. Copyright protects the author of a literary or artistic work. LÄS MER

 2. 2. Länkning på internet ur ett upphovsrättsligt perspektiv -Var går gränsen för upphovsmannens ensamrätt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Apéria; [2015]
  Nyckelord :Immaterialrätt; upphovsrätt; länkar; hypertextlänkar; inlinelänkar; internet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen som skett de senaste årtiondena har lett till att internet idag är en nödvändighet för individer, men även samhället i stort, i västvärlden. En värld utan internet är idag otänkbar. LÄS MER

 3. 3. Investigating the relationship between linking and communication to a ‘new public’

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jens Nessow; [2014]
  Nyckelord :Immaterialrätt; IT-rätt; EU-rätt; Länkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internetlänkar – såsom hyperlänkar och inlinelänkar – är centrala inom internet och World Wide Web (”nätet”). Länkning förenklar navigering på nätet och informationssökning till den grad att det är svårt att föreställa sig ett nät utan dem. LÄS MER