Sökning: "inmatningssystem"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet inmatningssystem.

 1. 1. PV self-consumption: Regression models and data visualization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Martos Tóth; [2022]
  Nyckelord :Self-Consumption; photovoltaics; battery; machine learning; solar energy; random forest; k-nearest neighbor; multi-layer perceptron; lasso regression; ridge regression; linear regression; Egenanvändning; photovoltaics; batteri; maskininlärning; solenergi; random forest; k-nearest neighbors; multi-layer perceptron; lasso regression; ridge regression; linjär regression;

  Sammanfattning : In Sweden the installed capacity of the residential PV systems is increasing every year. The lack of feed-in-tariff-scheme makes the techno-economic optimization of the PV systems mainly based on the self-consumption. The calculation of this parameter involves hourly building loads and hourly PV generation. LÄS MER

 2. 2. Human-robot Collaboration Focusing on Image Processing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Xuetao Zhang; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The future manufacturing industry calls for a new generation of production so-lutions with high efficiency and flexibility. Therefore, research towards Human-Robot Collaboration (HRC) has recently aroused much attention in the field ofmanufacturing as it provides the possibility for harmonizing the accuracy of arobot with the flexibility of a human. LÄS MER

 3. 3. Ombyggnation av en svetscell : Utformning av inmatningssystemet

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Kristoffer Alvarsson; [2015]
  Nyckelord :svetscell; inmatningssystem; design; produktionsteknik;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett projekt som startats på uppdrag av Morgan Sahlin vid Wermland Mechanics AB i Töcksfors och handlar om att se över samt utveckla ett inmatningssystem till en svetscell. Projektet görs i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, MSGC12 vid Karlstads universitet och omfattar 22,5 hp. LÄS MER