Sökning: "innehåll"

Visar resultat 1 - 5 av 7011 uppsatser innehållade ordet innehåll.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS PREOPERATIVA OMVÅRDNADSÅTGÄRDER FÖR PERSONER SOM SKA GENOMGÅ RYGGKIRURGI – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Chatarina Nyman; Karin Werkström; [2023-03-16]
  Nyckelord :preoperativ; omvårdnadsåtgärder; ryggkirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ryggbesvär är vanligt och svarar för stor del av sjukfrånvaron och sjukersättningen i Sverige. Många ryggbesvär behandlas genom konservativ vård, men vissa patienter får även genomgå kirurgi. Ett operativt ingrepp innebär en ansträngande process för patienten med risker som medföljer. LÄS MER

 2. 2. “Därför ska du klicka här” En kvantitativ analys av pushnotisers innehåll

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnea Andersson; Emma Johansson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Push notifications; news application; digitalization; news selection; commercialization; news media; public service; commercial media;

  Sammanfattning : Abstract Title: This is why you should click here Authors: Linnea Andersson and Emma Johansson Level: Bachelor thesis in Journalism Term: HT 2022 Supervisor: Emil Östlund The aim of this thesis is to investigate what characterizes the content of push notifications. More specifically, the study examines what defines push notifications, the tone of the notifications, and how the content differs between public service and commercial media. LÄS MER

 3. 3. “ALLT ÄR DEN LILLA RÅTTANS FEL, HÖRDE FRÅN EN SÄKER KÄLLA ATT HEN OCKSÅ SYSSLAR MED KRIMINELLA VERKSAMHETER” - En kvantitativ innehållsanalys om medborgarjournalistikens kvalitet på Flashback

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emelie Gustafsson; Josefine Gerdtman; [2023-03-10]
  Nyckelord :Medborgarjournalistik; användargenererat innehåll UGC ; kvalitet; Flashback;

  Sammanfattning : As interactive media have grown, citizen journalism has gained greater importance. Almost half of Sweden's population takes part in news delivery on social media, where the discussion forum Flashback is one of the platforms. LÄS MER

 4. 4. Vattenförlossning – för vem och på vilka villkor?

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Josefsson; Linn Nilhammer; [2023-02-13]
  Nyckelord :Agree II; barnmorska; evidensbaserad vård; jämlik vård; riktlinje; vattenfödsel; vattenförlossning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns en ökad efterfrågan om att få föda i vatten. Det finns få risker och många fördelar, framför allt för den födande. Riktlinjer används för att säkerställa en evidensbaserad vård och ska vara något för vårdpersonal att luta sig mot. LÄS MER

 5. 5. Äganderättsbegreppet i den svenska inkomstskatterätten - en analys av äganderättsbegreppets betydelse för den skatterättsliga bedömningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tove Söderlund; [2023-02-02]
  Nyckelord :Äganderätt; Inkomstskatterätt; Civilrätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar äganderättsbegreppets betydelse för den skatterättsliga bedömningen. Begreppet är ett civilrättsligt sådan men kan ändå ha betydelse för den skatterättsliga bedömningen på det sättet att inkomstbeskattningen kan vara villkorad av eller utgå från just äganderätt. LÄS MER