Sökning: "innehållsanalys av rapporter"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade orden innehållsanalys av rapporter.

 1. 1. Upplevelser av jämställdhet i vården av patienter med långvarig smärta : - En kvalitativ studie av fysioterapeuter inom Region Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lovis Henriksson; Johanna Olsson; [2022]
  Nyckelord :long-term pain; physiotherapist; gender medicine; equal care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett vanligt symtom bland befolkningen och ett folkhälsoproblem. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av diagnoser kopplade till långvarig smärta. LÄS MER

 2. 2. EU-medlemskap: en dödsstöt eller räddande hand för V4? En analys av hur EU-medlemskap har påverkat V4:s funktion

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gerrit Krönert; Paul Dybjer; [2022]
  Nyckelord :Visegrad Group; V4; EU-accession; function; New Institutionalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att analysera och förklara hur V4:s funktion påverkades av EU-inträde. För att undersöka detta genomfördes en kvalitativ enfallsstudie med en kompletterande kvantitativ innehållsanalys. LÄS MER

 3. 3. Direktiv 2014/95/EU:s påverkan på rapportering av social hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nora von Feilitzen; Jamie Högberg; [2021-09-13]
  Nyckelord :GRI; CSR; Transparens; EU-direktiv; Direktiv 2014 95 EU;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Direktivets krav på företag att upprätta hållbarhetsredovisning tillkom för att handskas med hållbarhetsrapporteringens brister. Denna studie vill undersöka hur direktivet påverkar den sociala hållbarhetsrapporteringen. LÄS MER

 4. 4. Efterlevnad av ASC 606 och IFRS 15 - följer företagen upplysningskraven? En studie om europeiska och amerikanska IT-bolags efterlevnad av upplysningskrav i intäktsstandarderna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Beckne; Alexandra Hellberg Rådén; [2021-08-23]
  Nyckelord :ASC 606; IFRS 15; efterlevnad; upplysningar; IT-bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Upplysningar är viktiga för förståelsen av finansiella rapporter och genom de nya konvergerade intäktsstandarderna ASC 606 och IFRS 15 ökade kraven på upplysningarna för att ge intressenterna mer relevant information. Just posten intäkter har varit central i flertalet redovisningsskandaler över åren och i flertalet av dessa har IT-bolag varit inblandade. LÄS MER

 5. 5. Vi ska inte prata om det nu, förresten är det redan försent : medierapporteringen av Qatars arrangörskap av Fotbolls-VM 2022

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Carl Crantz; [2021]
  Nyckelord :Sport; Fotboll; Moral; Sportswashing; Marknadsföring; Lidande; Qatar; Fotbolls-VM 2022; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker Qatars kritiserade arrangörskap av det kommande världsmästerskapet i fotboll 2022 genom att studera 72 artiklar från Aftonbladet, Dagens Nyheter och Al Jazira. Syftet med studien är undersöka hur mediebilden av mästerskapet sett ut mellan 2010 och 2019. LÄS MER