Sökning: "innehållsanalys läroplan"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden innehållsanalys läroplan.

 1. 1. Att arbeta med klockan i årskurs 1 : En analys av läromedel i matematik och av lärares erfarenheter kring undervisningen om klockan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Näslund; Emma Sörlin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lågstadielärare arbetar med klockan samt hur läromedel i matematik behandlar klockan i årskurs 1. För att undersöka detta intervjuades lågstadielärare om deras arbete och en innehållsanalys av läromedel i matematik genomfördes. LÄS MER

 2. 2. De mångfacetterade begreppen: lek, lärande och utveckling : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ellinor Ejserholm; [2020]
  Nyckelord :lek; lärande; ämnesdidaktik; utveckling; pedagoger; förhållningssätt; styrdokument;

  Sammanfattning : Detta är en litteraturstudie som belyser relationen mellan begreppen lek, lärande och utveckling. Begreppen lek, lärande och utveckling är komplexa både i sig själva och i relationen till varandra. LÄS MER

 3. 3. Nytta eller nyttig? : Elev och kropp i särskolan åren 1946–2011

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :William Carlbom; Marcus Malmstedt; [2020]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; läroplan; kropp; elev; civilisering; sinnesslö;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med uppsatsen var att undersöka hur synen på eleven och kroppen framställs i läroplanerna för särskolan åren 1946–2011. För att besvara studiens syfte användes fem frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Fostran av framtida medborgare : En kvantitativ jämförelse av Englands och Sveriges läroplan för förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Matilda Bengthsson; [2020]
  Nyckelord :England; Sweden; Curriculum; Preschool; Values; England; Sverige; Läroplan; Förskola; Värden; Värdegrund;

  Sammanfattning : Det finns värden och förväntningar på hur en medborgare bör agera och en medvetenhet kring deras ansvar som medborgare. Läroplanen för förskolan är ett dokument som förklarar vad barn redan i en tidig ålder ska introduceras i för att utvecklas i sin roll som medborgare. LÄS MER

 5. 5. Etiska perspektiv i läroböcker – en kvalitativ innehållsanalys av läroböcker i samhällskunskap och religionskunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Helena Makkonen Schöndell; [2019-10-08]
  Nyckelord :Etik; moral; läroböcker; pliktetik; omsorgsetik; rättvisa; omsorg;

  Sammanfattning : Vad innebär det att leva i ett samhälle som är socialt hållbart? Dess invånare kan förvänta sigatt leva ett gott liv med god hälsa. Detta samhälle är präglat av jämställdhet, jämlikhet, högtolerans och att människors lika värde spelar stor roll. LÄS MER