Sökning: "innehållsanalys tidningsartiklar"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden innehållsanalys tidningsartiklar.

 1. 1. Från ceremoni till trauma : en mediehistorisk studie av luftskeppet Hindenburg som en uppblåst mediehändelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Simon Appelqvist; Robin Andersson; [2021]
  Nyckelord :Hindenburgkatastrofen; mediehändelse; medierat centrum; narrativisering; journalistiska tekniker; Aftonbladet; Svenska Dagbladet; vittnesambassadör; Birger Brinck; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar Aftonbladets och Svenska Dagbladets rapportering om händelsen som benämns Hindenburgkatastrofen. Syftet med studien är att undersöka hur journalistiken är medskapare till en historisk händelse och på vilket sätt tidningarna konstruerade en mediehändelse. Studien motiveras av det bristande forskningsläget. LÄS MER

 2. 2. Av många, en : Decentraliserade protester och avsekterisering i de libanesiska protesterna

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mathias Sköldebrand; [2020]
  Nyckelord :Sekterism; avsekterisering; decentraliserade protester; Libanon; Mellanöstern; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : I oktober 2019 bröt en serie protester ut i Libanon efter att regeringen föreslagit en skatt på den populära applikationen WhatsApp. Demonstranternas missnöje grundade sig emellertid i ekonomisk misskötsel, korruption och arbetslöshet. LÄS MER

 3. 3. Hjälp, mitt anseende är i fara : En studie om hur influencers hanterar potentiella anseende-kriser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Petronella Jonsson; Emma Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Reputation management; Influencers; SCCT; Sociala media; Kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Att företag använder sig av influencers i sin marknadsföring blir allt vanligare. Influencers är populära för dess trovärdighet och unika relation till följarna. Men deras trovärdighet är också deras svaghet, då misstag och kritik riskerar att påverka en influencers anseende till det negativa. LÄS MER

 4. 4. Programmering i matematikundervisning : En kartläggning av lärartidningars innehåll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Östberg Daniel; [2020]
  Nyckelord :matematik; programmering; lärartidning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att kartlägga hur programmering i matematikundervisning framställs i några svenska facktidskrifter. Fokus ligger på matematiska förmågor, centralt innehåll samt strategier och konkreta resurser för arbete med programmering i matematikundervisning. LÄS MER

 5. 5. Den offentliga debattens omfång - En teoriprövande kvantitativ innehållsanalys av lokalpressens bevakning av äldreomsorgen i två svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Christian Mossberg; [2019-07-01]
  Nyckelord :Indexteorin; indexing theory; indexing hypothesis; äldreomsorg; lokaljournalistik; journalistisk autonomi.;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka huruvida indexteorin är en relevant teori för att mäta graden av journalistisk autonomi.Teori: Indexing Theory (Indexing hypothesis).Metod: Kvantitativ innehållsanalys.Material: 220 tidningsartiklar från fem svenska lokaltidningar i två kommuner. LÄS MER