Sökning: "innehållsförteckning"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet innehållsförteckning.

 1. 1. En studie om CO2-kalkylatorers hjälp till ökad koldioxidlitteracitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Lisa Hedbys Holmberg; [2021]
  Nyckelord :Carbon Literacy; CO2-Calculators; Green Information Systems; Carbon Footprint Innehållsförteckning; Climate Literacy; Koldioxidlitteracitet; CO2-kalkylator; Gröna informationssystem; Koldioxidavtryck; Klimatlitteracite;

  Sammanfattning : Koldioxidutsläppen är idag ett av de största miljöproblemen som vi står inför. CO2-kalkylatorer används för att informera individer och företag som deras påverkan. Men även om användandet av CO2-kalkylatorer ökar så har dess användare fortfarande svårt att veta vad de behöver göra för att minska sina koldioxidutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Lärarens inställning och användande av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Incegül; Arbnora Rexhepi; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; yngre barn; digitala verktyg; digitala enheter i undervisingen;

  Sammanfattning : Inom ramen för grundlärarutbildningen F-3 i kursen ”självständigt arbete i fördjupningsämnet”, vid Malmö Universitet, har vi fått i uppdrag att skriva ett självständigt arbete med utgångspunkt i vårt fördjupningsämne: svenska. Genom vår kunskapsöversikt vill vi ta reda på vilka faktorer det är som påverkar lärarens inställning till digitala verktyg och hur lärarens inställning i sin tur påverkar i vilken omfattning de digitala verktygen används i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med HBTQ på folkbibliotek i Norrlands glesbygd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Thom-Elise Olofsson; [2020]
  Nyckelord :HBTQ; folkbibliotek; glesbygd;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att belysa HBTQ arbete på folkbibliotek i Norrlands glesbygd, hur de arbetar och vad som påverkar det arbetet. För att göra detta så används semistrukturerade intervjuer som metod. I det första kapitlet introduceras ämnet och syftet. Queerteori lyfts upp och några viktiga begrepp definieras. LÄS MER

 4. 4. God grundvattenkvalitet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Elvira Källberg; [2019]
  Nyckelord :Drinking water; pollution Bergaån; iron; manganese PFAS and pesticides; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Clean drinking water is a crucial part of a healthy society. During the last decades, a lot of emissions from different sources have put the drinking water sources that are used today at risk of pollution. LÄS MER

 5. 5. VI LETAR INTE LIKES, MEN... En kvalitativ observationsstudie om beslutsprocesserna bakom vad public service publicerar på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tetiana Susulovska; Amanda Vilgotsson; [2018-02-12]
  Nyckelord :nyhetsvärdering; nyhetsurval; medielogik; public service; beslutsprocesser; sociala medier; algoritmer; Facebook;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: MK 1500 Examensarbete i Medie-och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Ht/2017 Handledare: Pavel Rodin Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 52 sidor (exkl. executive summary, sammanfattning, definitionslista, innehållsförteckning) Antal ord: 19 660 (exkl. LÄS MER