Sökning: "innerbestånd"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet innerbestånd.

 1. 1. Naturlika planteringar igår, idag, imorgon

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Eleonor Martinsson; [2012]
  Nyckelord :Naturlik plantering; utvecklingsprinciper; landskapsplantering; förvaltning; kulturhistoria;

  Sammanfattning : En naturlik plantering baseras på kunskaper om växlighets utveckling och uppbyggnad i naturen. Metoden att plantera naturlikt uppkom under 1980-talet som ett sätt att skapa flerfunktionella grönytor i våra städer. Inspiration till att plantera naturlikt kommer från England och Holland. LÄS MER

 2. 2. Skiktning och strukturell utveckling i unga naturlika skogsplanteringar : med fokus på artsammansättning och tidig skötsel

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Björn Wiström; [2009]
  Nyckelord :naturlika skogsplanteringar; unga planteringar; skiktning; struktur; innerbestånd; artsammansättning; design; skötsel;

  Sammanfattning : Multilayered woodland types are an important part of the urban forest. The knowledge how to establish and maintain such plantations are not as deep as other knowledge fields concerning forestry. Therefore this study has looked upon how to achieve multilayered structures in young nature-like woodland plantations. LÄS MER