Sökning: "innholdsanalyse"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet innholdsanalyse.

 1. 1. Den Store Folkefesten : En undersøkelse av Norges image skapt av NRK dokumentaren ”Hurtigruten, minutt for minutt”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Nina Klose; [2015]
  Nyckelord :Branding; national branding; image; norway; nrk; nasjonalt merkevare; merkevare; image; turisme; Norge; Nrk; Hurtigruten;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how Norway's image has been created by the information communicated in the TV-documentary "Hurtigruten, minute by minute". Using consumers acting as agents the information about Norway has been passed on in the form of re-representation on Twitter and Trip Advisor. LÄS MER

 2. 2. Bærekraftige behandlingskjeder. : Samhandling mellom kommune og sykehus

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Kari-Bente B. Ø. Skråstad; [2014]
  Nyckelord :integrated health care; collaboration synergy; functional and interactional determinants; multiple case study; Integrert helsetjeneste; synergieffekt; funksjonelle og interaksjonelle determinanter; multiple case study;

  Sammanfattning : Bakgrunn: Det er avdekket at pasienter med komplekse behov og kroniske lidelser har behov for mer integrerte helsetjenester en de har fått. Samhandlingsreformen fremmer at dagens helsevesen må desentraliseres for å gi integrerte tjenester til denne pasientgruppen. LÄS MER

 3. 3. Pasienters opplevelse av postoperativ informasjon i forbindelse med kataraktkirurgi

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Fredrik Husby Strand; [2014]
  Nyckelord :Kataraktkirurgi; kvalitativ innholdsanalyse; mening; opplevelse;

  Sammanfattning : Formålet med denne studien var pasienters opplevelse av postoperativ informasjon etter kataraktkirurgi og deres tanker og meninger om dette. Ved sykehusopphold har forskning vist at det pasienter savner mest er god informasjon av helsepersonell. Kataraktkirurgi er verdens vanligste operasjon, men også den diagnosen flest i verden er blinde av. LÄS MER

 4. 4. Bemanningsenhet som en ressurs i sykehus. : En kvalitativ studie.

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Bente Jahnsen; [2014]
  Nyckelord :staffing unit and substitute pool; stress and stress - management; quality; competence; health promoting jobs; bemanningsenhet og vikarpool; stress og stressmestring; kvalitet; kompetanse; helse fremmende arbeidsplasser;

  Sammanfattning : Bakgrunn: I helsesektorener det mange pleiere som arbeider ufrivillig deltid, noe som gjør at de ikke får forutsigbar inntekt og arbeidstid. En bemanningsenhet kan være et virkemiddel for å redusere omfanget av ufrvillig deltid. LÄS MER

 5. 5. Miljørettet helseverns tilsyn i norske asylmottak - de profesjonelles syn på dagens praksis, kompetanse og måloppnåelse

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Line Ø. Angeloff; [2014]
  Nyckelord :Supervision of environmental health; psychosocial conditions; accommodation centers for asylum seekers with long-term residence; Norway; Miljørettet helsevern; psykososialt miljø; asylmottak med langtidsopphold; Norge;

  Sammanfattning : Bakgrunn og hensikt: Studien setter fokus på miljørettet helseverns tilsynsrolle rettet mot psykososiale forhold i norske asylmottak med langtidsopphold. Hensikten var å belyse hvordan de profesjonelle tilsynsutøvere i kommunene ser på dagens tilsynspraksis og i hvilken grad de mener at den er i tråd med lovgivningens intensjoner. LÄS MER