Sökning: "innovation c-uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden innovation c-uppsats.

 1. 1. Ett IT-konsultföretag och dess relation till kunder

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Staffan Hjalmarsson; Jonatan Clemens; [2017]
  Nyckelord :open innovation; led users; toolkits; communities; extrem users; etnografiska studier; technology push; market pull; co-design;

  Sammanfattning : Abstract: Title: An It consulting company and its relationship with customers Level: C-examination Bachelor’s degree in innovation, design and technology. IDT, 15hp. LÄS MER

 2. 2. Innovation i IT-outsourcing : Identifiering av kritiska framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Johan Dahl; [2017]
  Nyckelord :IT-innovation; IT-outsourcing; Affärsrelationer;

  Sammanfattning : Idag är outsourcing av IT-funktioner något som är normalbilden i offentliga och privata verksamheter. Klienter efterfrågar att IT-outsourcing skall minska kostnader och samtidigt leda till innovation och mervärde för verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Förvaltningsstrategier -   fyra värdeskapande perspektiv : En analys av fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Madeleine Agerhill; Johan Eriksson; [2015]
  Nyckelord :fastigheter; förvaltning; CREM; indirekta; värde; kund;

  Sammanfattning : SAMANFATTNINGTitel: Förvaltningsstrategier - fyra värdeskapande perspektivNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Madeleine Agerhill & Johan ErikssonHandledare: Jens Eklinder FrickDatum:2015 - februariSyfte: Syftet med vår studie är att utifrån de fyra indirekt värdeskapande perspektiven; finansiellt, kund, interna process samt innovation- och tillväxt, analysera hur fastighetsbolag utformar sina CREM- relaterade strategier.Metod:Uppsatsens primära data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tio stycken personer från några lokala samt några av Sveriges största fastighetsbolag. LÄS MER

 4. 4. CRM som källa för idéer till utveckling av nya tjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Erik Salzmann; Torbjörn Kirkevold; [2014]
  Nyckelord :CRM; Service development; Customer impact; Innovation; CRM; Tjänsteutveckling; Kundpåverkan; Innovation;

  Sammanfattning : Titel: CRM som källa för idéer till utveckling av nya tjänsterNivå: Kandidatexamen, C-uppsatsFörfattare: Erik Salzmann & Torbjörn KirkevoldHandledare: Sarah Philipson Datum: 1/9-14 Syfte: Syftet men denna studie är att undersöka hur CRM-system används som verktyg för tjänsteutveckling i svenska tjänsteföretag. Från detta formulerades undersökningens forskningsfråga: Hur skapar tjänsteföretag nya innovativa tjänster med hjälp av Costumer Relationship Management? Metod: Undersökningen är gjord med hjälp kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Ett gott värdskap är ett värdskap som berör

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Annika Göran Rodell; [2014]
  Nyckelord :Theory U; hospitality; authenticity; openness; presens; Teori U; värdskap; ledarskap; värderingar; autenticitet; öppenhet; närvaro;

  Sammanfattning : Kan ett värdskap som är kommersiellt även vara genuint välkomnande och kan man idag på allvar vinna fördelar på en konkurrensutsatt marknad utan att erbjuda ett genuint värdskap? Bakgrunden till detta arbete är det etableringsprojektet med titeln: "Värdskap och ledarskapsom berör – ett konkurrensmedel?" som finansierades av KK-stiftelsen (Stiftelsen för Kunskap och Kompetens) år 2010. Representanter från besöksnäringen på lokal, regional och nationell nivå möttes på två välrenommerade landsortshotell för att lägga grunden till ett större gemensamt forskningsprojekt. LÄS MER