Sökning: "innovation diffusion"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade orden innovation diffusion.

 1. 1. Vad ligger bakom valet av projektmetod? : En kvalitativ fallstudie om potentiella påverkansfaktorer i beslutsprocessen gällande valet av projektmetod bland organisationer

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Caroline Grufvelgård; [2020]
  Nyckelord :Project Management; Decision Process; Sustainability; Management Fashion; Interorganizational imitation; Innovation Diffusion; Projektledning; Beslutsprocess; Hållbar utveckling; Management Fashion; Interorganisationsimitation; Innovationsdiffusion;

  Sammanfattning : Projekt har använts av människor sedan början av sin tid och är idag en vanlig arbetsform bland många branscher och organisationer. Projekt är inte bara effektiva när det kommer till att åstadkomma resultat utan också för att implementera organisatoriska förändringar och anses således spela en viktig roll i införandet av hållbar utveckling bland organisationer. LÄS MER

 2. 2. Diffusion of Sustainable Innovations : A Case Study of Optical Gas Imaging

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jacob Blinke; [2020]
  Nyckelord :Adoption; Sustainable Innovation; Diffusion of Innovations; LDAR; Optical Gas Imaging; Industrial Gases; Sustainability; Crossing the Chasm; Gas Leaks; Innovation; Innovation Adoption.; Adoption; Hållbar Innovation; Diffusion av Innovationer; Optical Gas Imaging;

  Sammanfattning : During the last two decades, innovations that contribute to sustainable development has received increasing attention in the markets and academia. The diffusion of sustainable innovations is a key element in society’s transformation toward a greener and more sustainable economy. LÄS MER

 3. 3. Investments in Academic Renewable Electricity Generation Technology Spin-Offs : A Qualitative Study on High Capital Limitations for Underexplored Renewable Energy Sources

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Yann Braune; [2020]
  Nyckelord :Renewable Energy Generation Technologies REGT ; Underexplored Renewable Energy Sources; University Spin-Off; Funding Ecosystem; Funding Gap; Degree of Utilization; Cross-Disciplin;

  Sammanfattning : Due to an intensified climate change discourse, renewable energy technologies find higher attention within the energy system and increasingly compete with traditional energy conversion systems. Electricity is progressively being generated through renewable electricity generation technologies (REGT) which harness naturally existing energy fluxes (wind, tide, heat, sun) and convert it to electricity. LÄS MER

 4. 4. The Dawn of a New Era : A Case Study of an Incumbent Car Manufacturer’s Transition to Electric Cars

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Yashar Modiri; Oskar Olsson; [2020]
  Nyckelord :organizational ambidexterity; exploration; exploitation; dynamic capability; structural ambidexterity; domain separation; agile management; organizational inertia; ambidextrous leadership; senior leadership; transformation; knowledge diffusion; knowledge integration; goal alignment; innovation; electric cars; Volvo Cars;

  Sammanfattning : How do firms tend to their current viability while remaining competitive in the long-term? This question lays out the basis for this thesis by highlighting their conflicting logics through the concept of organizational ambidexterity. Literature makes a distinction between competing in mature markets and existing technologies (exploitation) versus new markets and new technologies (exploration). LÄS MER

 5. 5. In Pursuit of Sustainability : Decentralized Renewable Energy Services in India

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Max Rosvall; [2020]
  Nyckelord :Decentralized Renewable Energy; Technological Innovation Systems; Sustainable Transformations; Sustainable Development;

  Sammanfattning : Based on the grand challenges of transforming the energy sector towards sustainability and harvesting the potential from decentralized solar PV, a holistic and systemic perspective is required. This study presents the case of decentralized renewable solutions in Karnataka India. LÄS MER