Sökning: "innovationskraft"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet innovationskraft.

 1. 1. Fastighetsbranschens framtida utveckling med IoT och plattformar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Filip Suwanphingkha; Jari Lompolo; [2019]
  Nyckelord :Internet of Thing; Cloud Computing; Platforms; Interoperability; Smart Buildings;

  Sammanfattning : Digitalisering och dess möjligheter blir en viktigare del inom fastighetsbranschen. Antalet uppkopplade enheter skapar nya affärsmodeller och analyser för resurseffektivitet och hållbar utveckling men står inför stora utmaningar som säkerhet och interoperabilitet. LÄS MER

 2. 2. Tid för förändring av krigföringens principer : Vilka principer kan, ur en svensk kontext, behöva förändras för att möta en modern konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Per Cagner; Patrik Liljegard; [2019]
  Nyckelord :Swedish armed forces; principles of war; technology development; military strategic doctrine; dislocate; surprise; modern warfare; hybrid warfare; Försvarsmakten; krigföringens principer; teknisk utveckling; militärstrategisk doktrin; precision; förskjutning; överraskning; modern krigföring; hybridskrigsföring;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Tid för förändring av krigföringens principer. Världen är i en konstant förändring, allianser bildas och överenskommelser tecknas. Detta har drivit omvärldsutvecklingen och globaliseringen till där vi är idag och där det militära maktmedlet används i syfte att uppnå politiska och religiösa målsättningar. LÄS MER

 3. 3. Det sociala kapitalets samband med klusterföretags absorptionsförmåga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Andersson; Hama Jokel; Daniel Rajala; [2017]
  Nyckelord :Kluster; absorptionsförmåga; organisatoriskt lärande; socialt kapital; innovationskraft; Cluster; absorption capacity; organizational learning; social capital; innovation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: The impact of social capital on the absorption capacity of cluster companies Seminar date: 2017-06-02 Course: FEKH19, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr Authors: Adam Andersson, Daniel Rajala, Hama Jokel Supervisor: Nikos Macheridis Keywords: Cluster, absorption capacity, organizational learning, social capital and innovation Purpose: The purpose of the study is to investigate possible differences and similarities for the clusters Medicon Valley and Stockholm-Uppsala. The focus of the study lies in similarities and differences in the demonstrated strength of social capital and absorption, as well as in the connection between social capital and absorption capacity. LÄS MER

 4. 4. Mångfaldsekvationen : En fallstudie om ett multinationellt företags mångfaldsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helena Kindblom; Victoria Renström; [2017]
  Nyckelord :Mångfald; multinationella företag; global mångfaldsstyrning; intern extern press; perspektiv; attribut; kognitiv mångfald; grupprestation;

  Sammanfattning : Allt oftare lyfts mångfaldens betydelse för att vidga perspektiv och öka innovationskraft. Således har företag kommit att inkludera mångfald i strategier och arbetssätt i större utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och utmaningar med öppna geodata

  Kandidat-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Noah Holm; [2016]
  Nyckelord :geodata; open geodata; open data; public sector information; geodata; öppna geodata; öppna data; public sector information;

  Sammanfattning : Öppna geodata är idag (2016) ett ofta debatterat ämne och många aktörer i samhället får mer och mer intresse för frågan, i synnerhet i offentlig sektor. Även på riksnivå har politiker börjat verka för öppna geodata, där riksdagen nyligen har beslutat kring ett flertal motioner i frågan. LÄS MER