Sökning: "innovationsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet innovationsprocess.

 1. 1. TAPPING INTO PEOPLE WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER: "Moving Towards an Inclusive and Neurodiverse Workspace"

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Greg Nicholas Gartsu; Maria Stefani; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Organizations lack knowledge of a relatively new phenomenon of the potential of those with autism spectrum disorder (ASD). As companies today seek to innovate, this paper explores employers’ experiences and perceptions of employing those with ASD. LÄS MER

 2. 2. Misslyckas för att kunna lyckas : vilka är svårigheterna med att lyckas med en ny innovation?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Anton Björkqvist; Mattias Johansson; [2019]
  Nyckelord :innovationer; innovatör; lyckande; lärdom; misslyckande;

  Sammanfattning : Ett misslyckande kan definieras på många olika vis men är beroende av kulturella förutsättningar och värderingar. En är att man inte klarar den målsättning som är satt eller brist på framgång. Det är ofta förknippat med något negativt och inte önskvärt. LÄS MER

 3. 3. The impact of public funding : A qualitative study analyzing the Vinnova program VINN-verifiering

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Oscar Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Innovation; innovationprocess; commercialization; funding; publicfunding.; Innovation; innovationsprocess; kommersialisering; finansiering; offentlig finansiering.;

  Sammanfattning : The purpose of this report was to investigate how the innovation process impact commercialization of innovations with funding. This was accomplished by conducting qualitative interviews, an extensive literature review and a review of corporate documents. LÄS MER

 4. 4. Student Living Lab, kombinera innovation inom boende och byggnadsteknisk forskning med studentbostäder i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Linnea Javebrink; [2018]
  Nyckelord :Living Lab; student; open innovation; building technology; sustainability; Living Lab; student; open innovation; byggnadsteknik; hållbarhet;

  Sammanfattning : Purpose: The lead time in the construction industry's innovation development today is far too long. Jönköping's population increases and at the same time Jönköping University is expanding. The need for more housing and student housing is therefore a fact. A Living Lab (LL) creates opportunities to solve both above-mentioned situations. LÄS MER

 5. 5. Hur anpassas Sveriges myndigheter genom innovation? : En multipel fallstudie om anpassningen av statliga myndigheters affärsmodeller genom innovation och innovationsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Oliver Egrenius; Victoria Cederberg; [2018]
  Nyckelord :Business model; innovation; organizations; government authorities; adaptation.; Affärsmodell; innovation; organisation; statlig myndighet; anpassning.;

  Sammanfattning : Innovationer har betydelse för att både driva samhället framåt, men även för organisationers överlevnad. Det är en nyckelfaktor för att organisationer kan förändra och förbättra vad de erbjuder marknaden och möta kundernas behov. Förändringen påverkar även hur organisationen arbetar och därmed berörs även affärsmodellen. LÄS MER