Sökning: "innovationsspridning"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet innovationsspridning.

 1. 1. Blockchain och framtidens globala sjöfartssystem : En kvalitativ studie av innovation inom sjöfart

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nora Ekström; Anton Gollbo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker egenskaper hos och spridning av innovation inom global sjöfart. Specifikt undersöks innovation i form av digitala system drivna av blockchain. LÄS MER

 2. 2. Innovation Diffusion Dynamics and Behavior of Actors in Road Freight Transportation : A study of the market uptake dynamics and adoption of driverless trucks

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Diar Balata; Robel Menghes; [2021]
  Nyckelord :Innovation; adoption; diffusion of innovations; driverless truck; transportation; business model; Innovation; adoption; innovationsspridning; förarlös lastbil; transport; affärsmodeller;

  Sammanfattning : Technological innovations have long been a driving force of change in different industries. However, not all innovations gain widespread diffusion and adoption, regardless of it being an incremental or a radical innovation. Driverless trucks are expected to have a substantial disrupting effect on the road freight transportation sector. LÄS MER

 3. 3. Adoption of Sustainable Packaging Solutions for the Fish Industry : A case study on a corrugated cardboard packaging solution for fresh fish

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Andreas Kopp; Robin Falconer; [2020]
  Nyckelord :Fish industry; sustainable packaging; EPS; corrugated cardboard; diffusion of innovation; innovation adoption; sustainability; Fiskindustrin; hållbara förpackningar; EPS; wellpapp; innovationsspridning; innovationsadoption; hållbarhet;

  Sammanfattning : The rapid development of plastic production the last couple of decades has led to extensive use of plastic products and vast problems with littering, waste management and exploitation of natural resources. Due to the cheap and easy production of plastics, the world’s population has extended the limit of acceptable usage. LÄS MER

 4. 4. Reimagining agriculture with perennial crops : a study on the diffusion of innovation and soil ecosystem services in the new perennial grain Kernza

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Robin Meijer; [2020]
  Nyckelord :Intermediate Wheatgrass; Kernza; Thinopyrum Intermedium; perennial grain; polyculture; wheat; annual; microbial biomass; soil microbial community structure; PLFA; NLFA; sustainability; agroecology; ecological intensification; innovation;

  Sammanfattning : Perennial crops have been identified as a pathway to implement ecological intensification, which in extent could make agriculture more socio-economically and ecologically sustainable. This is a master thesis in Agroecology – a growing scientific discipline that aims to investigate problems in the food system using a holistic and transdisciplinary approach, incorporating and integrating both natural and social sciences to transform the food system. LÄS MER

 5. 5. Det gäller ju att hänga med... : seniorers upplevelser av e-tjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Catarina Wändal; Natalie Leijbertz; [2019]
  Nyckelord :Domesticering; Diffusion of Innovation; IKT; e-tjänster; seniorer;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att studera hur seniorer upplever användandet av e-tjänster för att få förståelse för hur digitala tjänster används i seniorers vardag. -      Hur kan seniorers upplevelser av e-tjänster i vardagen förstås utifrån domesticeringsteorins processer?  -      Hur kan seniorer som mottagare förstås av digitala tjänsters utmaningar och potential utifrån Rogers teori om innovationsspridning?    Metod och material: En kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer för insamling av empiri. LÄS MER