Sökning: "innovationsspridning"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet innovationsspridning.

 1. 1. Adoptionen av mobila betalningssätt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Jonathan Östergren; Daniel Litsesiö; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Betalningar med kontanter minskar i Sverige samtidigt som kontaktlösa betalningssätt och mobila betalningsapplikationer ökar. 2017 var första året då användandet av mobila betalningssätt används mer än kontanter, samtidigt som många inte hade några kontanter på sig i vardagen. LÄS MER

 2. 2. Införandet av digitala hjälpmedel i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Albin Brette; Jonathan Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Digitala Hjälpmedel; Implementering; Kunskapsöverföring; Byggproduktion; Produktionsfasen;

  Sammanfattning : Digitaliseringstakten inom svensk byggindustri är låg, speciellt under produktionsfasen i ett byggprojekt. Flera studier visar på fördelar med att använda mer digitala hjälpmedel, exempelvis BIM samt digital ärendehantering på byggarbetsplatserna. LÄS MER

 3. 3. Implantat och proteser : en framtid med 3D-skrivning inom skogsindustrin

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Oscar Wrede; [2017]
  Nyckelord :3D-skrivning; innovation; innovationsspridning; cellulosamaterial; träbaserad komposit;

  Sammanfattning : Innovationer och etablering av dessa på marknaden är en stor utmaning för de flesta företag och det tar oftast väldigt lång tid att lyckas. Oftast krävs unik kunskap om den bransch som innovationen omfattar, något som ofta saknas bland innovatörer. LÄS MER

 4. 4. Digital arbetsutveckling för besiktningsmän i byggbranschen : En kvalitativ studie kring spridning av digitalt arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Jasmine Maxe; Evelina Ljungquist; [2017]
  Nyckelord :Diffusion of innovations; serveyors; digital tools; construction industry; working development; Besiktningsmän; digitala verktyg; digital utveckling; innovation; innovationsspridning; besiktning; digitalisering;

  Sammanfattning : Syfte: Idag är intresset för digitalisering och effektivisering inom byggbranschen stort.Trots intresset har många aktörer inte helt övergått till digitalt arbetssätt, inte minstbesiktningsmän. Genom studien kan trösklarna för utebliven digitalisering analyseraspå individnivå. LÄS MER

 5. 5. Produktlansering i skogsmaskinsektorn : kundvärdet av sågenheten R5500

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Christoffer Stampe; [2017]
  Nyckelord :innovation; kapsprickor; kundnöjdhet; JPS Teknik; skogsteknologi; skördaraggregat;

  Sammanfattning : Utveckling av ny och effektivare skogsteknik är en del av lösningen för att möta de klimatförändringar jorden står inför. Men detta kan vara en svår uppgift. Av alla produkter som lanseras på marknaden uppskattas endast 10 % överleva. LÄS MER