Sökning: "innovationsspridningsteori"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet innovationsspridningsteori.

 1. 1. The process towards environmental sustainability and the influence of perceptions : A comparative qualitative case study on perceptions of pro-environmental consumption among students at Linnaeus University

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Elin Petersson; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; individual perceptions; pro-environmental consumption; pro-environmental behavior; diffusion of innovations; Hållbar utveckling; individuell uppfattning; miljövänlig konsumtion; miljövänligt beteende; innovationsspridningsteori;

  Sammanfattning : Consumption is a major contributor to environmental harm, and also one area where the Swedish performance is in urgent need of improvement. While it is well known that changes are needed on all societal levels for sustainability to be realized, it is unclear whether the population is aware of which changes that refers to, since the impacts from individual consumption remain high. LÄS MER

 2. 2. E-papperstidning : I dag science fiction - I morgon verklighet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Christian Lindholm; Ronny Persson; [2004]
  Nyckelord :Elektronisk publicering; E-tidningar; Elektroniska tidningar;

  Sammanfattning : Det elektroniska papperet är en ny teknik som kan revolutionera medievärlden och framförallt tidningsbranschen. I dagsläget består det elektroniska papperet av tre koncept som utvecklats var för sig. Det gemensamma för dessa tre koncept är att de är en kombination mellan den elektroniska bildskärmen och det tryckta papperet. LÄS MER

 3. 3. Elektronisk handel i lantbruket : en innovationsspridningsteoretisk analys

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Arvid Pålsson; [1999]
  Nyckelord :lantbrukskooperation; jordbrukskooperation; kooperation; e-handel; elektronisk handel; innovationsspridning;

  Sammanfattning : Internet har de senaste åren haft en stor ökning i antalet användare. "Nätet" användes till en början mest i den akademiska världen, men idag är användarskaran mycket bred. LÄS MER