Sökning: "innovationsupphandling"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet innovationsupphandling.

 1. 1. Utmaningar och möjligheter i upphandlingsprocessen - för att kunna digitalisera på ett innovativt sätt i offentlig verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi; Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Josefin Lönngren; Sandra Fahlén; [2018]
  Nyckelord :Digital transformation; public sector; procurement process; requirements; competence; innovation; public procurement of innovation.; Digitalisering; offentlig sektor; upphandlingsprocessen; krav; kompetens; innovation; innovationsupphandling.;

  Sammanfattning : Approximately, digital transformation in public sector is procured for an amount of 59 billion Swedish crowns, according to Konkurrensverket. But despite this, the procurement process is not that effective, which may question the benefits of the investment being made. LÄS MER

 2. 2. Offentlig innovationsupphandling i Sverige : En studie om vad som kan hindra och möjliggöra offentlig innovationsupphandling och om det statliga stödet för ökad innovationsupphandling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Thelander; Hanna Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Public procurement of innovation; public procurement; public sector; innovation; Offentlig innovationsupphandling; offentlig upphandling; offentlig sektor; innovation; statligt stöd för upphandling;

  Sammanfattning : Sverige står inför en rad utmaningar och samhällsförändringar såsom sociala, miljömässiga och ekonomiska förändringar. Offentlig upphandling kan utgöra ett verktyg för en innovativ utveckling och innovativa lösningar blir allt viktigare för hantering av dessa. LÄS MER

 3. 3. Implementering av innovationsrelaterade upphandlingar - En studie om Region Skåne

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Boris Gorgijevski; Fredrik Grimsand; [2016-09-06]
  Nyckelord :offentlig upphandling; innovation; innovationsupphandling; innovationsvänlig upphandling; innovationsrelaterad upphandling; sekundärkommuner; regioner;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling och innovation är ett ämne som idag är på tapeten och alltfler offentliga organisationer börjar öppna ögonen för ämnet. Men hur ska upphandlande myndigheter göra för att börja upphandla innovationer eller göra reguljära upphandlingar innovationsvänliga? Utifrån vår litteratursökning har den forskning som bedrivits kring innovationsrelaterade upphandlingar mestadels haft fokus på nationell nivå och kommunal nivå, däremot på regional nivå har forskningen visat sig vara begränsad. LÄS MER

 4. 4. Faktorer kring äldres måltidssituation och deras påverkan på lönsamhet : Innovativa lösningar genom offentlig upphandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :David Klang; Allan Barham; [2016]
  Nyckelord :offentlig upphandling; innovationsupphandling; äldre; hälsa; totalkostnad; konsekvenskostnad; välmående; samhällsekonomi;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how innovative solutions within public procurement concerning the elderly with aid decisions affect well-being and economic performance. Many decisions concerning human resources are taken without consideration for its economic effect. LÄS MER

 5. 5. Innovationsupphandling : Innovationspartnerskap, ett upphandlingsförfarande med genomslagskraft genemot befintliga förfaranden för upphandling av innovativa lösningar?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Josefine Grahn; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The frequency of innovative procurement is currently very low in Sweden. Innovative procurement is to procure unknown solutions to a defined problem or need for which it sometimes has not yet been established on the market. LÄS MER