Sökning: "inom arla"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden inom arla.

 1. 1. Sponsorrelationens livscykel : Avgörande relationskomponenter för sponsorrelationer inom evenemang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Arfs; Emelie Larm; [2020]
  Nyckelord :Sponsorship Relationship; Event sponsoring; Life Cycle Model; Sponsorship Characteristics; Sponsorrelation; Evenemangssponsring; Livscykelmodell; Relationskomponenter;

  Sammanfattning : Med anledning av bristande forskning om sponsorrelationers utveckling, är studiens syfte att öka förståelsen för vilka relationskomponenter som är avgörande för sponsorrelationens olika livscykelfaser. Studien syftar specifikt till att undersöka evenemangssponsring. LÄS MER

 2. 2. David vs Goliat: Slaget om Pjölk : En kvalitativ studie om hur företag förstärker sina varumärkesidentiteter i reklamkampanjer med hjälp av retoriska verktyg.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amelie Karlsson; Jacob Fransson; [2020]
  Nyckelord :Varumärkesidentitet; retoriska verktyg;

  Sammanfattning : I dagens samhälle pågår ständigt en kamp mellan nytt och gammalt. Kampen utspelar sig på olika arenor som exempelvis inom politiken, teknologin och får människor att ifrågasätta sina konsumtionsvanor. Människor uppmanas till att leva efter olika typer av livsstilar vilket påverkar hur företag väljer att marknadsföra sig. LÄS MER

 3. 3. Resulterar GRI:s riktlinjer i ökad utlämnande av information i hållbarhetsrapporter? : En komparativ studie mellan Arla och Oatly AB:s hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Karlsson; Madeleine Johansson; [2020]
  Nyckelord :CSR; GRI; hållbarhet; intressentmodellen; isomorfism; legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : I denna uppsats har två företag, Arla och Oatly AB:s hållbarhetsrapporter granskats för att ta reda på om ett företag som påstår sig följa GRI:s riktlinjer har bättre kvalitativ information i sin hållbarhetsrapport än ett företag som inte följer dessa riktlinjer. GRI står för Global Reporting Initiative, vilket är en oberoende organisation som grundades år 1997. LÄS MER

 4. 4. Grön marknadsföring online - en kvalitativ undersökning av livsmedelsindustrin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Svensson; [2020]
  Nyckelord :marknadsföring; livsmedelsindustrin; grön marknadsföring; digital marknadsföring; varumärke;

  Sammanfattning : Studien har undersökt hur grön marknadsföring online tillämpas i praktiken. Studien har fokuserat på sex stycken olika varumärken i livsmedelsindustrin och hur de tillämpar grön marknadsföring digitalt via sina hemsidor. Alla varumärken verkar inom mjölk -och yoghurtindustrin eller tillverkar alternativ till vanlig mjölk och yoghurt. LÄS MER

 5. 5. Mjölk och svensk identitet – köp två, betala för en? -En analys av hur Arla Foods och Oatlys reklamfilmer från "mjölkkriget" reproducerar en nationalistisk diskurs

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Lindström; [2020]
  Nyckelord :Banal nationalism; corporate nationalism; mat; mjölk; multimodal kritisk diskursanalys; nationalistisk diskurs; reklamfilmer; svensk nationalism;

  Sammanfattning : Idag blir det allt vanligare att marknadsföra produkter – inte minst mat – som genom idéer, värden och identiteter kopplade till nationalism. Föreliggande studie undersöker hur reklamfilmer från det svenska "mjölkkriget" – ett reklamkrig mellan mjölkproducenten Arla Foods och havredrycksföretaget Oatly – reproducerar en nationalistisk diskurs. LÄS MER