Sökning: "inom"

Visar resultat 1 - 5 av 70869 uppsatser innehållade ordet inom.

 1. 1. Samsyn och motsägelser i kunskapens namn En intervjustudie av socialchefers diskurser om socialsekreterares kunskapsinhämtning och -användning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Brunzell; [2020-06-29]
  Nyckelord :kompetens; kunskap; socialchefer; socialsekreterare; socialt arbete; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Det finns flera skäl till att kunskap är viktigt att diskutera inom socialt arbete och inom socialtjänsten i synnerhet. I denna uppsats undersöker jag, genom kvalitativa intervjuer, hur socialchefer talar om socialsekreterares kunskap. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Con-panies En kvalitativ fallstudie kring hur semiotiska resurser kan anpassas i hållbarhetskommunikation inom branscher som är skadliga för miljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Carlsson; Fabian Wennerbeck; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur mycket kostar det ​egentligen ​att byta  gym?   En kvalitativ studie om byteskostnader inom gymbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aillie Wan; Alice Persson; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Elscooterns uppgång och motgång En kvalitativ studie om konsumentbeteende inom elscooterbranschen med fokus på det svenska företaget Voi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Johansson; Isabelle Nordling; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Which firm characteristics determine access to finance for SMEs within the East African Community?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joseph Fridner; Emil Jonsson; [2020-06-29]
  Nyckelord :SME; access to finance; East African Community; sub-Saharan Africa; logit; FDR; asymmetric information;

  Sammanfattning : Financial constraints among SMEs are generally more prevalent in the developing world than in the developed world, but SMEs in sub-Saharan Africa stand out as being particularly constrained. Previous studies also show causal links between access to finance and company growth and increased prosperity. LÄS MER