Sökning: "inomhuslokal"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet inomhuslokal.

  1. 1. Lärandemiljöer för utforskande inom naturvetenskap : Relationen mellan planering och nyttjande av inomhuslokaler på en förskola

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

    Författare :Maria Fahlström; [2018]
    Nyckelord :förskola; inomhuslokal; lärandemiljö; naturvetenskap; utforskande;

    Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the relationship between how preschool’ premises are planned and how they are used. The study focusing on learning enviroments adapted for exploration in science. The investigation takes place at a newly opened preschool. It is based on a qualitative approach in form of semistructured interviews. LÄS MER