Sökning: "inomhusluftkvalitet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet inomhusluftkvalitet.

 1. 1. Numerical Study on PollutantRemoval Performance of Island Kitchen Exhaust Devices

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Chang Niu; [2019]
  Nyckelord :Range hoods; kitchen ventilation; indoor air quality; cooking; Köksfläkt; köksventilation; inomhusluftkvalitet; matlagning;

  Sammanfattning : It is reported that cooking can generate many kinds of airborne pollutants,which pose serious threats to human health. Kitchen range-hood is themost effective and popular equipment to exhaust the airborne pollutants,including smoke and oil particle in people’s daily life. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of acoustic, visual and thermal comfort perception of students in the Educational Building at KTH Campus : A study case in a university building in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem

  Författare :Sofia Kristina Kritikou; [2018]
  Nyckelord :Thermal comfort; Acoustic comfort; Visual comfort; Sustainability; Energy systems; Productivity; Indoor air quality ; Termisk komfort; Akustisk komfort; Visuell komfort; Hållbarhet; Energisystem; Produktivitet; Inomhusluftkvalitet;

  Sammanfattning : In recent years the focus and application of sustainability in buildings has risen. Both for environmental and human well-being reasons. The quality of the indoor environment affects the well-being, productivity and work performance, but it can also affect the occupants negatively, like increasing risks of different diseases and health issues. LÄS MER

 3. 3. Växtväggar som funktionellt system inomhus : En studie av kyleffektbehov, inomhusmiljö och kostnadsbesparing med hjälp av växtväggen som finns i byggnaden på Teknikringen 78A

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Wanda Francis; Niusha Rafinia; [2017]
  Nyckelord :Plant walls; plants; environmental certification system; BREEAM; cooling effect; cooling efficiency requirement; ventilation system; Växtväggar; växter; miljöcertifieringssystem; BREEAM; kyleffekt; kyleffektbehov; ventilationssystem;

  Sammanfattning : Växtväggen i byggnaden på Teknikringen 78A var en utgångspunkt i detta examensarbete där ett samarbete mellan KTH, Vertical plants system och examenstagare skedde. Arbetet gick ut på att undersöka växtväggen och studera olika påverkande faktorer. LÄS MER