Sökning: "inomhusmiljön"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet inomhusmiljön.

 1. 1. Inomhusmiljöns betydelse för barns lek på förskolan : En kvalitativ studie om hur utformningen av inomhusmiljön påverkar barns lek och fantasi utifrån förskollärares uppfattningar och deras närvaro i barns lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Liselotte Svensson; Mathilda Cvitan; [2020]
  Nyckelord :Samspel; inomhusmiljön; utformning; lek; fantasi; makt; barnsyn; subjektskapande; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och bidra med kunskap utifrån förskollärarnas uppfattningar om hur utformningen av förskolans inomhusmiljö och förskollärarnas närvaro kan påverka barns lek och fantasi. De frågeställningar som legat till grund för studien är Hur upplever förskollärarna att inomhusmiljöns utformning påverkar barns lek och fantasi? samt Vilken inverkan upplever förskollärare att deras närvaro har på barns lek? För att undersöka detta har fokusgruppsamtal med förskollärare genomförts. LÄS MER

 2. 2. Fuktsäkring av trästommar : Förslag till rekommendationer för att fuktsäkra träkomponenter före, under och efter montageprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Matas Menkis; Andreas Björklund; [2020]
  Nyckelord :Fukt; Fuktskador; Trä; Trästomme; Mögel; Mikrobiell påväxt; Temperatur; Montage; Åtgärder; Fuktsäkring; Väderskydd.;

  Sammanfattning : Att bygga med trästommar är något som blir allt vanligare i takt med att medvetenheten om byggbranschens klimatavtryck ökar. Men att bygga med trä medför problem eftersom trä är ett organiskt material som är känsligt för mikrobiell påväxt till följd av fuktiga miljöer. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglig och tydliggörande? -Förskollärares arbete med den fysiska miljön i förskolan ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Petersen; [2020]
  Nyckelord :Fysisk miljö; Förskola; Förskollärare; Tillgänglighet; Tydliggörande;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Petersen, Malin (2020). Tillgänglig och tydliggörande? -Förskollärares arbete med den fysiska miljön i förskolan ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Pusselbitar och målarfärg - En studie kring inomhusmiljön på montessoriförskolor samt kommunala förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nathalie Danielsson; Nathalie Ernstad; [2020]
  Nyckelord :Föräldrar; Kommunal förskola; Montessori förskola; Lärande; Miljö; Förskollärare;

  Sammanfattning : I denna studie har fokus legat på att undersöka den pedagogiska inomhusmiljön och dess intention att främja barns lärande och utveckling. Vi har studerat miljön på montessoriförskolor samt kommunala förskolor. Vi har studerat miljön som ett pedagogiskt verktyg för att ta reda på om den främjar barns lärande. LÄS MER

 5. 5. Klimatpåverkan av stommaterial på Regnbågens förskola i Årjäng : Med fokus på koldioxidutsläpp vid val av KL-trästomme alternativt stålstomme med utfackningsväggar av trä och bjälklag av betong.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jacob Klemetz; Joseph Eklund; [2020]
  Nyckelord :Frame Construction; Climate Impact; Life Cycle Analysis; CLT; School; Stomval; Klimatpåverkan; Livscykelanalys; KL-trä; Skola;

  Sammanfattning : Idag förbrukas jordens resurser i högre takt än vad jorden klarar av att bearbeta. Byggbranschen tillhör en av de sektorer som har högst klimatpåverkan, främst i form av koldioxidutsläpp. Därför pågår ett kontinuerligt arbete med att ta fram byggnadsmaterial som skall minska belastningen på miljön. LÄS MER