Sökning: "inramning"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade ordet inramning.

 1. 1. Varför informellt samarbete? : En fallstudie av det mellankommunala samarbetet 4M

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Philip Rivander; [2020]
  Nyckelord :soft space; governance; rescaling; strategisk planering; mellankommunal samverkan; 4M;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker ett fall av informellt samarbete vid namn 4M som uppstått på mellankommunal planeringsnivå mellan fyra kommuner: Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. Studien har undersökt orsaker till varför informellt samarbete uppkommer och hur informellt samarbete förhåller sig till lagstadgad formell planering. LÄS MER

 2. 2. Musikundervisning med de äldre barnen i förskolan : En fallstudie om pedagogers arbete med musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Victoria Axelsson; Rätzer Stina; [2020]
  Nyckelord :preschool; music; music education; 3-5 years; Förskola; musik; musiksamling; musikundervisning; äldre barn; 3–5 år;

  Sammanfattning : Utifrån en observation och tre intervjuer har en fallstudie genomförts med syftet att synliggöra hur pedagoger på en förskola arbetar med musikundervisning med de äldre barnen. Äldre barn i denna studie innefattar barn som är 3–5 år gamla. LÄS MER

 3. 3. "För det går ju inte bara att släppa in barnen i ett rum och tänka 'in och lär er'" : En studie om förskollärares uppfattningar kring den fysiska inomhusmiljön som en lärandemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lovisa Eriksson; Jasmine Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk inomhusmiljö; lärandemiljö; lärande; förskollärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån förskollärares uppfattningar synliggöra hur den fysiska inomhusmiljön kunde skapas till en lärandemiljö som främjade barns fortsatta lärande. Datainsamlingen skedde genom en kvalitativ forskningsmetod där sex förskollärare intervjuades utifrån en egendesignad intervjuguide. LÄS MER

 4. 4. Elever, politik och valår : En kvalitativ intervjustudie av vad som påverkar elevers politiska intresse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hannes Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Ungdomar; politik; valdeltagande; politiskt intresse; valår;

  Sammanfattning : Unga anger idag ett ökande intresse för politiska frågor. Valdeltagandet ökar ständigt och allt fler ungdomar anger att de själva kan påverka sin egen vardag. Samtidigt anger många ungdomar att de har lågt förtroende för partipolitiken och menar att den inte kan lösa de problem som finns i Sverige. LÄS MER

 5. 5. JOURNALISTIKENS DISKURS OM SIN VERKSAMHET OCH DET MASSMEDIALA LANDSKAPET: EN MEDIEKRITISK DISKURSANALYS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk filosofi; Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andres Masson; [2020]
  Nyckelord :Mediekritik; medialisering; medielogik; medialandskapet; parrhesia; stimmung; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper is a critical discourse analysis of the Swedish journalistic discourse regarding their position, production, and the mass-communicative environment in which they operate. The primary topics which are presented and analyzed in this paper are; media logic, media critique and the media landscape. LÄS MER