Sökning: "inre faktorer som främjar lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden inre faktorer som främjar lärande.

 1. 1. ”Alla vet ju att arbetsgivare inte anställer personalvetare utan arbetslivserfarenhet” : en kvalitativ studie om faktorer som motiverar personalvetare till att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Vidar Bjurström; Samira Kraft; [2019]
  Nyckelord :Inre motivation; yttre motivation; praktisk kunskap; teoretisk kunskap; deltidsarbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att bidra med kunskap om vilka faktorer som motiverar personalvetarstudenter på Uppsala universitet att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. Vi har preciserat syftet genom två frågeställningar: “Vilken betydelse får relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap för studenternas motivation till att arbeta deltid?” och “Vilka inre och yttre faktorer påverkar studenternas motivation till att söka deltidsarbete?” Resultatet i studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta personalvetarstudenter. LÄS MER

 2. 2. Datorn som motivationsverktyg i matematikundervisningen : En intervjustudie om elevers upplevelser av 1:1 i matematik

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Rylander Melin; [2019]
  Nyckelord :mathematics; computer; digital tools; motivation; 1:1.; matematik; dator; digitala verktyg; motivation; 1:1.;

  Sammanfattning : Digitaliseringen i skolan har lett till att det blivit allt vanligare med 1:1-satsningar, det vill säga införande av en dator per elev. Detta görs för att öka elevernas digitala kompetens, men också ofta med förhoppning om ökad motivation till skolarbete. I studien har 17 elever inom årskurs 4–6 intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som kan öka och främja digital hälsolitteracitet ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Marie Illerbrand; [2019]
  Nyckelord :Digital literacy; health literacy; public health; digital divide; factors;

  Sammanfattning : Inledning: I takt med digitaliseringen har digital hälsolitteracitet blivit en av de viktigaste hälsoindikatorerna. Då individen förväntas vara mer delaktig i sin egen hälsa krävs en viss nivå av digital hälsolitteracitet, det vill säga förmåga att finna och använda digital hälsoinformation och hantera digitala verktyg. LÄS MER

 4. 4. Motiverande samtal. En möjlig väg mot ökad prestation i bildämnet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :anna Nygren; [2019]
  Nyckelord :bildämnet; motivation; självbestämmandeteorin; motiverande samtal; pygmalioneffekten;

  Sammanfattning : Inom skolan möter läraren elever av alla de slag, elever med varierande bakgrund och erfarenheter. De som känner sig bekväma i skolans vardag och de som inte gör det, samt de som är motiverade och de som är omotiverade. Motiverande samtal är ett verktyg som används bl.a inom sjukvården och behandling av olika sorters missbruk. LÄS MER

 5. 5. Flickor med adhd i gymnasiet – Röster om skolvardag, stöd och motivation Girls With adhd in Upper Secondary School – Voices on Everyday School Life, Interventions and Motivation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Pernilla Tonning; [2017]
  Nyckelord :Anpassningar; Flickor med adhd; Motivation; Strategier; Skolframgång;

  Sammanfattning : Sammanfattning Tonning, Pernilla (2017). Flickor med adhd i gymnasiet – Röster om skolvardag, stöd och motivation Girls With adhd in Upper Secondary School – Voices on Everyday School Life, Interventions and Motivation. Specialpedagogprogrammet, Lärande och Samhälle, Skolutveckling och Ledarskap, Malmö Högskola. LÄS MER