Sökning: "inre marknad"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden inre marknad.

 1. 1. Selektiva distributionssystem som begränsar internethandel - EU-domstolens senaste bedömningar att godkänna begränsningar av internethandel i ljuset av målet att utveckla en digital inre marknad.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den svenska modellen mellan hammaren och städet? - Regleringen av utstationerade arbetstagares villkor i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Standal; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; utstationering; EU-rätt; fri rörlighet för tjänster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fenomenet utstationering av arbetstagare på EU:s inre marknad regleras i såväl unionsrätten som i medlemsstaternas nationella arbetsrätt. Uppsatsen undersöker hur rättsutvecklingen sett ut på unionsnivå med avseende på regleringen utstationering av arbetstagare och hur denna rättsutveckling påverkat den svenska arbetsrätten. LÄS MER

 3. 3. Quantifying Competition Damages - EU Competition Law and the Right to Full Compensation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carolina Sahlborg Arroyo; [2019]
  Nyckelord :Competition Law; EU Law; Law Regarding Damages; Law and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den Europeiska Unionen utgör ett överstatligt samarbete mellan medlemsstaterna och dess viktigaste mål är en konkurrenskraftig inre marknad. Konkurrensrätten utgör ett vitalt verktyg för EU:s upprätthållande av konkurrensen på marknaden och genomdrivs huvudsakligen av Kommissionen. LÄS MER

 4. 4. EU:s utstationeringsregler i förändring- En rättsutredning om arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling där utstationering förekommer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Agnes Vøllo; [2019]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; utstationering av arbetstagare; EU:s inre marknad; arbetsrättsliga villkor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate the interaction between the EU rules on public procurement and the regulation of posted workers. The intention is therefore to discuss the role of labor requirements in public procurement regulations at an EU level. LÄS MER

 5. 5. En närstående rättighet för presspublikationer på den digitala inre marknaden - En studie av artikel 15 i direktiv (EU) 2019/790 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christopher Flamborn; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; immaterialrätt; upphovsrätt; internet; närstående rättigheter; presspublikationer; DSM; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In today's digitized society, publishers of legacy printed media face major financial hardships in the sale of newspapers and other magazines. Thus, most publishers today have made their publications available to readers online. LÄS MER