Sökning: "inre representationer"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden inre representationer.

 1. 1. Relationellt resonerande på ett L2 : Visuella representationers roll i en andraspråkseffekt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Petrus Isaksson; [2019]
  Nyckelord :foreign language effect; främmande språk; visuella representationer; transitiva slutledningar; logiskt resonerande; främmandespråkseffekt;

  Sammanfattning : På senare tid har andraspråksforskning visat att användningen av ett främmande språk reducerar tendenser till intuitivt resonerande och beslutsfattande. En sådan främmandespråkseffekt – en s.k. LÄS MER

 2. 2. Representing Voices Using Convolutional Neural Network Embeddings

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niklas Embretsén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today’s society services centered around voices are gaining popularity. Being able to provide the users with voices they like, to obtain and sustain their attention, is of importance for enhancing the overall experience of the service. LÄS MER

 3. 3. Berättelser från skogsbrynet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Klara Espmark; [2018-08-16]
  Nyckelord :Textilkonst; textilkonst; konsthantverk; broderi; stygn; skog; berättelser;

  Sammanfattning : Berättelser från skogsbrynet har sin utgångspunkt i den berättartradition som finns i min släkt och i hur denna tradition är förankrad i skogen, samt i mina egna erfarenheter av att befinna mig det sammanhang som den skapar.Jag bär på ett arv av berättelser. LÄS MER

 4. 4. Hedniska barbarer och harmlösa vildingar : Representationer av inre Eurasiens inhemska religioner hos John Bell, Lorenz Lange, Anders Pihlström och Philip Johan Tabbert von Strahlenberg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Zhivka Koleva; [2018]
  Nyckelord :inner Eurasia’s indigenous religions; Enlightenment travel literature; exploration; colonialism; John Bell; Lorenz Lange; Anders Pihlström; Philip Johan Tabbert von Strahlenberg;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate the representations of inner Eurasia’s indigenous religions in the texts of west Europeans from the Age of Reason. Primary sources for the study are texts of John Bell, Lorenz Lange, Anders Pihlström and Philip Johan Tabbert von Strahlenberg. LÄS MER

 5. 5. "Men annars leker Alfons inte med flickor – så klart!" : Cisnormativ socialisering genom förskoleavdelningars barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Könsidentitet; cisnorm; tvåkönsnorm; transperson; normkritik; queerteori; diskursanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen avser att undersöka representationer och konstruktioner av könskategorier och könsidentitet, samt vilka möjliga könsidentiteter som synliggörs och osynliggörs i ett urval av barnlitteratur hämtad från förskoleavdelningar för 1-3 åringar. Den utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där barnboken ses som en socialiseringsagent. LÄS MER