Sökning: "inre struktur"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden inre struktur.

 1. 1. Vad påverkar äldre elever att sluta på fritidshemmet? : En kvalitativ studie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Fritidshemspedagogisk forskning; Jönköping University/Fritidshemspedagogisk forskning

  Författare :Elisabeth Collin; Emelie Marias; [2020]
  Nyckelord :Rentention; Didaktik; Fritidshem; Fritidshemslärare; Elevperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att söka förståelse för vad som påverkar de äldre eleverna att sluta på fritidshemmet. Studiens forskningsfråga är: vilka faktorer påverkar de äldre eleverna att sluta på fritidshemmet. LÄS MER

 2. 2. Mounting of Inner Support Structure on the Swedish Warship Vasa : Product Development

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Camilla Granbom; [2020]
  Nyckelord :Product development; mounting;

  Sammanfattning : The master’s thesis is focused around the mounting of an inner support structure to the Swedish warship Vasa and was given by Camatec Industriteknik AB. The Swedish warship Vasa is one of the greatest national treasures of Sweden. The ship was built high and narrow, therefore a small gust of wind made her capsize during her maiden journey. LÄS MER

 3. 3. Liquid-Liquid Phase Separation of HP Lattice Proteins: A Finite-Size Scaling Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Markus Ernstsson; [2020]
  Nyckelord :LLPS; Finite-size scaling; Protein droplets; Biomolecular condensates; Monte Carlo; Lattice gas; Multicanonical simulations; Phase diagram; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Biomolecular condensates are dense droplets of proteins and nucleic acids inside living cells that form through a liquid-liquid phase separation (LLPS) process, in which intrinsically disordered proteins (IDPs) often play an important role. Furthermore, it has been shown that several of these IDPs can form similar droplets on their own. LÄS MER

 4. 4. Att få rum i tiden : En kvalitativ studie om hur människor kan ​förhålla sig kognitivt, emotionellt och beteendemässigt till inre och yttre tempon

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Psykologi

  Författare :Clara Bankefors; [2020]
  Nyckelord :​Perception of time; tempo; time; experience of time;

  Sammanfattning : Tid är ett universellt tema som berör oss alla. Forskning visar att det finns en mängd olika perspektiv att förstå, betrakta och uppleva tid och tempo på. LÄS MER

 5. 5. Vad motiverar elitidrottare att kombinera högskolestudier med elitsatsning : Kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Zinar Shamlou; [2020]
  Nyckelord :Dubbla karriärer; Elitidrott och studier; Motivation;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med denna studie är att undersöka om vad som motiverar elitidrottare att kombinera sin elitsatsning med högskolestudier. Studiens frågeställningar är: -Vilka motivationsfaktorer är centrala hos elitidrottare med dubbla karriärer? -Vilka fördelar och utmaningar upplever elitidrottare det finns med att bedriva sin elitsatsning parallellt med högskolestudier? Metod  Studien har en kvalitativ design där semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. LÄS MER