Sökning: "inre utlänningskontroll"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden inre utlänningskontroll.

 1. 1. Brottsoffer, inte nationellt säkerhetshot - Utvisningshot och tillgång till rättsskipning för kvinnor utsatta för människohandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Melinda Sjunnesson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; förvaltningsrätt; brandväggar; firewalls; människohandel; inre utlänningskontroll; access to justice; tillgång till rättskipning; effektivt rättsmedel; betänketid; reflektionsperiod; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Human trafficking for sexual purposes is a crime that mainly affects women coming from other countries. The women are brought to Sweden and forced to sell sexual services while under threat and hard control of their perpetrators. Fighting men's violence against women has for many years been an important goal for the Swedish government. LÄS MER

 2. 2. Inre utlänningskontroll : En etnologisk studie av svenska polisers berättelser om och erfarenheter av arbetet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Paulina Öquist Haugen; [2016]
  Nyckelord :Inre utlänningskontroll; polisen; gränspolisen; diskursanalys; REVA;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera svenska polisers berättelser om och erfarenheter av inre utlänningskontroll. Jag har dels varit intresserad av hur poliserna diskursivt konstruerar bilder av sig själva samt dem som ska hittas, men också hur poliserna förhåller sig till uppgiften att utföra inre utlänningskontroll. LÄS MER

 3. 3. Crimmigration in Sweden? A study of internal control of foreigners

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martina Båtelson; [2015]
  Nyckelord :Kanstroom; Stumpf; Internal control of foreigners; Crimmigration; Ad-hoc instrumentalism; tailored enforcement; Sklansky; migration control; internal control of aliens; sec. 9 ch. 9 of the Aliens Act; police work; procedural safeguards; administrative law; intertwinement of migration law and criminal law; Sweden; Swedish legislation; criminalization of immigration violations; Inre utlänningskontroll; REVA; 9 paragrafen snalla lagg till paragraftecknet 9 kap. Utlänningslagen; migrationskontroll; straffrätt och migrationsrätt; polisarbete; SIS Schengen Information System ; förvaltningsrätt; straffbestämmelser i Utlänningslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2006 myntade Professor Juliet Stumpf vid Lewis and Clark Law School i Oregon i USA begreppet ”crimmigration”. När hon gjorde det, döpte hon också en juridisk utveckling som startade i mitten av 1980-talet i USA. LÄS MER

 4. 4. "Men så är det i alla länder, alla kan inte få stanna och alla kan inte vara kvar"- humant och effektivt verkställighetsarbete? En Kvalitativ studie om projektet REVA

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nasra Ali; [2013]
  Nyckelord :verkställighetsarbete; flykting; asyl; rättvisa; human; human asylprocess; Mänskliga rättigheter; Lean Production; effektivitet; inre utlänningskontroll; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This study will discuss and analyse the effectiveness of how the project REVA relates to a humane asylum process. The purpose of REVA is to increase the efficiency of the deportation process. Since the police are responsible for the forced cases (rejected decisions), the focus for this study is on this authority. LÄS MER

 5. 5. Polisens ID-kontroller i konflikt med den (rasifierade) enskildes fri- och rättigheter – Rättstillämpning av inre utlänningskontroll i ljuset av regeringsformen och Europakonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Björn Westerfors; [2013]
  Nyckelord :folkrätt public international law inre utlänningskontroll polis migrationsrätt icke-diskriminering likabehandling integritet fri- och rättigheter regeringsformen europakonventionen artikel 8 artikel 14 rasprofilering etnisk profilering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Debatten om polisens kontroller av ID-handlingar i samband med färdbeviskontroll i Stockholms tunnelbana kulminerade under första halvåret av 2013. I media diskuterades att färdbeviskontrollerna egentligen syftade till att utföra inre utlänningskontroll, metoderna för dessa och på vilken rättslig grund det kan ske. LÄS MER