Sökning: "inredning"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade ordet inredning.

 1. 1. Kontorsarbetares upplevelser av förutsättningar för att arbeta ergonomiskt : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Filip Bergkvist; Emil Marschall; [2021]
  Nyckelord :physiotherapy; office; behavioral medicine; workstation; sedentary behavior; fysioterapi; kontor; beteendemedicin; arbetsstation; stillasittande beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kontorsarbetare är arbetare som tillbringar delar eller större delar av arbetstiden stillasittandes framför en dator. Stillasittandet har negativa effekter fysiskt, psykiskt och socialt. Dem här delarna innefattas även i begreppet ergonomi där man ska anpassa arbete och miljö efter människans förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Inredning av råvindar - påverkan på byggnader ur energisynpunkt

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Nawid Ferhady; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en byggnads energiprestanda undersökts vid inredning av vind.De årliga bostadsmarknadsundersökningar som Boverket tar fram redovisar underskottpå bostäder i större delar av landet, främst i kommuner där befolkningsmängden ärstörre. LÄS MER

 3. 3. Vägen till en omnikanal : En fallstudie på Cervera om påverkan av “Ship-From-Store”-distribution

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Elsa Janfalk; Viktor Tutturen; [2021]
  Nyckelord :Logistics; Omnichannel; Omni-Channel; Omni Channel; Ship-From-Store; E-commerce; Distribution; Logistik; Omnikanal; Ship-From-Store; E-handel; Distribution;

  Sammanfattning : Detaljhandeln har präglats av förändringar under det senaste decenniet, inte minst har e-handeln ökat markant. Omsättningen hos e-handeln i den svenska sällanköpshandeln tredubblades mellan 2012 och 2019. Samtidigt har butikshandeln minskat på många håll, vilket även förstärkts av coronapandemin. LÄS MER

 4. 4. Cirkulär ekonomi för ett hållbart samhälle med inriktning på återbruk av inredningsdekor

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Kristin Hägglund; [2021]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; hållbar konsumtion; återbruk; design thinking;

  Sammanfattning : Det finns ett stort problem bakom den linjära ekonomin vi utövar idag, vilket är att avfallen bara fortsätter att växa samtidigt som vi fortsätter att förbruka på jordens naturresurser. Om vi skall uppnå mål 12 i Agenda 2030 och säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster till år 2030 så krävs det åtgärder och engagemang. LÄS MER

 5. 5. 2084: A home odyssey : Ett spekulativt gestaltningsundersökande kring framtida kollektivboende med levnadsrum i en kollobarativ värld

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Stina Larsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet ”2084: A home odyssey - Ett spekulativt gestaltningsundersökande kring framtida kollektivboenden med levnadsrum i en kollobarativ värld”,Projektet undersöker hemmet och de normativa föreställningar som kan ligga till grund för historisk såväl som samtida och eventuellt framtida bostadsplanering. Samhället förändras och likaså hur individer, familjer och grupper lever sina liv i hem och stad. LÄS MER