Sökning: "inreseförbud"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet inreseförbud.

  1. 1. Effekt på detaljhandel vid införande av bilfria gator i Lund - Kunders resvanor och konsumtionsbeteende

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

    Författare :Irmeli Grongstad; [2017]
    Nyckelord :bilförbud; bilfri; inreseförbud; transport; handel; detaljhandel; stadskärna; stadsplanering; resvanor; konsumtion; enkät; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : Car prevalence in society has a negative effect on both local and global environments. One way to tackle these problems is to restrict car traffic in city centres, this comes not only with effects on the environment. How car free zones can affect retail in cities is examined in this study. LÄS MER