Sökning: "inriktningsmål"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet inriktningsmål.

 1. 1. Vem sätter agendan? : en kvalitativ studie av det lokala genomförandet av Agenda 2030

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Wessling; [2018]
  Nyckelord :Agenda 2030; globala målen för hållbar utveckling; policyintegrering; landsbygdsutveckling; Uppsala kommun;

  Sammanfattning : År 2015 beslutade världens länder genom FN:s generalförsamling om en gemensam global agenda för hållbar utveckling: Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Agenda 2030, som resolutionen kommit att kallas, består av 17 globala mål och 169 delmål. LÄS MER

 2. 2. Nycklarna till framgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Karolina Tobiasson; Jerí Åkesson; [2012-10-03]
  Nyckelord :Inriktningsmål 25 %; ; måltidsorganisation; offentliga storhushåll; ekologisk livsmedelsanvändning; framgångsnycklar;

  Sammanfattning : Som en följd av det svenska miljöarbetet gav regeringen, år 2006, ut riktlinjer till kommuner och landsting för en ökning av ekologiska livsmedel, i strävan mot en mer hållbar utveckling i vårt samhälle. Tanken var att man till 2010, inom offentliga måltidsorganisationer, skulle uppnå 25 procents användning av dessa livsmedel. LÄS MER

 3. 3. Ökning av ekologisk skolmat – är det möjligt? Inköpares uppfattningar om ekologiska inköp i offentliga skolmåltidsverksamheter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Bengtsson; Jenny Rastamo; [2011-03-03]
  Nyckelord :hållbar utveckling; ekologi; skolmat; inköpsprocessen;

  Sammanfattning : Uppsatsen inleds med en kort introduktion i ämnet hållbar utveckling för att sedan fokuserapå den ekologiska dimensionen av begreppet. Bakgrunden belyser hur miljöproblem kankopplas till maten vi äter och miljöfördelar med ekologiskt jordbruk. LÄS MER

 4. 4. I rörelse - ett trafikprogram för Nacka

  Master-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Katarina Kjellberg; [2010]
  Nyckelord :Transportation modes; goals; action plan; Trafikslag; Inriktningsmål; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : In motion –a traffic program for Nacka is the result of a survey of the traffic system and transportation situation in Nacka and suggests possible development opportunities. A new traffic strategy will be developed in the municipality of Nacka the coming years, which is the reason for this study: to map the current situation, identify strengths and weaknesses, needs and opportunities. LÄS MER