Sökning: "insect production"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden insect production.

 1. 1. Partners in crime – How cabbage seed weevil assists brassica pod midge in damaging pods of winter oilseed rape in fields in Southern Sweden : how is insect abundance related to crop damage?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sarah Heithausen; [2020]
  Nyckelord :monitoring; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassica; Brassica napus; Integrated Pest Management; economic threshold; pan trap; sticky trap;

  Sammanfattning : The brassica pod midge (Dasineura brassicae) has emerged as an important pest causing problems in Winter Oilseed Rape (WOSR) (Brassica napus ssp. napus) production in Southern Sweden during recent years. Adult female D. brassicae oviposit into WOSR pods. LÄS MER

 2. 2. Gestaltning för att gynna pollinatörer : ett förslag för parkmarken i Skogeberg i Sundsvall

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Ericsson; Erika Tjernberg; [2020]
  Nyckelord :pollinering; ängsmark; blomning; gestaltning; rekreation;

  Sammanfattning : Pollinering är en mycket viktig process som krävs för att möjliggöra en stor del av den mänskliga matproduktionen, utan den skulle många grödor inte vara tillgängliga. Förändrad markanvändning är en orsak till den artförlust som idag drabbar pollinatörer. LÄS MER

 3. 3. Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) : möjligheter och problem

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Karl Magnusson; [2020]
  Nyckelord :främmande trädslag; marknadsutveckling; ny produkt; SWOT-analys; telefonintervjuer; foreign tree species; market development; new product; SWOT analysis; telephone interviews;

  Sammanfattning : Den svenska skogsbranschen strävar efter en hög skogsproduktion som skänker värde till skogsägaren och skogsindustrin. Genom åren har olika tekniker och metoder används för att höja skogsproduktionen - dikning, förädling och introduktion av främmande trädslag är några av de saker som gjorts för att ge värde åt skogsmarken. LÄS MER

 4. 4. Kan man verkligen äta gräshoppor? : en kvalitativ intervjustudie om viktiga förutsättningar för insektsnäringen i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Malin Ekblad; [2020]
  Nyckelord :insekter; entomofagi; nya proteiner; Novel Foods; hållbarhet;

  Sammanfattning : Att äta insekter – entomofagi – är någonting som under de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet. Med en globalt växande befolkning, högt tryck på redan pressade landarealer och naturresurser, klimatförändringar och globala hälsoproblem i form av både övervikt och undernäring står världen inför stora utmaningar vad gäller matförsörjning. LÄS MER

 5. 5. Rödekens möjligheter som skogsträd i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Hampus Jörning; [2019]
  Nyckelord :klimatförändringar; främmande trädslag; Quercus rubra;

  Sammanfattning : Sverige står troligtvis inför ett framtida klimatskifte med varmare klimat samt en ökad risk för extremt väder. De svenska inhemska alternativen är relativt få, gran (Picea abies) som idag dominerar det svenska skogsbruket är allt mer utsatt för biotiska- och abiotiska faktorer. LÄS MER