Sökning: "insects"

Visar resultat 1 - 5 av 262 uppsatser innehållade ordet insects.

 1. 1. How to bug Cultural Change in food habits

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennelie Byström; Ebba Varnauskas Mårtensson; [2019-02-26]
  Nyckelord :foodie; apperance; resistance; cultural identity; cultural appropriation; food culture; exposure; entomphagy; ento food; insects; marketing;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Gynna nyttodjur med understödjande grödor?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Hanna Olsson; [2019]
  Nyckelord :diversifiering; reglerande ekosystemtjänster; understödjande gröda; stödgröda; mellangröda; nyttodjur; predator; jordlöpare; spindlar;

  Sammanfattning : Diversitet i jordbrukslandskap ger goda förutsättningar för insekter och andra djur som utför ekosystemtjänster som pollinering och skadegörarkontroll. Att införa stödgrödor är ett sätt att öka diversiteten och bidra med resurser till nyttodjur under tidpunkter på året som kan vara kritiska för deras överlevnad. LÄS MER

 3. 3. The buzzing future of food: Opportunities and barriers for Denmark to normalize insects as a sustainable meat alternative

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Selja Snorradottir; [2019]
  Nyckelord :edible insects; meat alternative; integral theory; barriers; opportunities; sustainability science; Denmark; Social Sciences;

  Sammanfattning : Insects have been recommended by the FAO as a sustainable food alternative to meat. Despite their nutritional quality and sustainability, most Western countries still see insects as belonging far away from the dinner table. Although still a niche market, Denmark has been at the forefront of innovation and adoption of edible insects. LÄS MER

 4. 4. Unbiased pitch detection and phase estimation in entomological lidar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Johan Fogelmark; [2019]
  Nyckelord :Entomological lidar; wing beat frequency estimation; phas; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Good insect monitoring is important for both disease vector control and e?cient usage of pesticides in farming. Entomological lidar has been proven useful for detecting and monitoring insects. For every insect that transit the laser beam a backscatter signal containing species-specific information is obtained. LÄS MER

 5. 5. Vegetation phenology derived using the plant phenology index and the normalized difference vegetation index for the Balkan peninsula, south-eastern Europe

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Aleksandra Ivanova; [2019]
  Nyckelord :physical geography; ecosystem analysis; phenology; vegetation; climate change; remote sensing; plant phenology index; PPI; timesat; Balkan peninsula; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study analyses the performance of the satellite derived Plant Phenology Index (PPI) against the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) for estimating start of season (SOS) and end of season (EOS) of vegetation growth in part of the Balkan Peninsula, Southeastern Europe (2000 – 2016). Results revealed that PPI and NDVI differ considerably; SOS and EOS may diverge by more than one month between the two indices. LÄS MER