Sökning: "insects"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade ordet insects.

 1. 1. TIME FOR SHIFT CHANGE IN THE FABRIC OF EXISTENCE Exploring the role of darkness and artificial light for humans and biodiversity

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Maya Strömgren; [2021-06-23]
  Nyckelord :Darkness; artificial light; light pollution; biodiversity; human- non-human relations; all-ecology; non-representational theory; Mörker; artificiellt ljus; ljusföroreningar; biodiversitet; människa-natur relationer; all-ekologi; non-representational theory;

  Sammanfattning : This thesis departs from the loss of biodiversity due to artificial light at night. The diurnal human has taken over all hours of the day instead of the natural light once, meaning that space and time have become limited for the nocturnal living species. LÄS MER

 2. 2. Eternal sunshine on the flower-spotted ground : Investigating diel rhythms during midnight sun on high-Arctic pollinators

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Emma Limosa Djurberg; [2021]
  Nyckelord :High Arctic; Svalbard; Spitsbergen; insects; diel rythms; midnight sun; adaptation; foraging;

  Sammanfattning : With over 600 articles about terrestrial invertebrates in Svalbard we still lack basic knowledge about pollinator-plant interactions in this part of the high-Arctic. It has never before been investigated how the activity of pollinators varies over a 24-hour timeframe in the high Arctic. LÄS MER

 3. 3. Skadegörare på örtartade perenner : beskrivningar på vad som kan besöka vår trädgård samt förslag på åtgärder

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sandra Steffensen; [2021]
  Nyckelord :insekter; sekundära metaboliter; växtförsvar; bekämpning; herbivor; minerare; värdväxt; insects; secondary metabolites; plant defense; control measures; herbivore; leaf mining;

  Sammanfattning : Arbetet är en litteraturstudie som beskriver tio växtskadegörare som angriper de örtartade perennerna i vår trädgård. I arbetet har jag valt att beskriva skadegörare vi kan hitta på växter ur astersläktet, aklejsläktet och blåsippsläktet. LÄS MER

 4. 4. Djur i klassrummet : Uppfattningar och upplevelser med reptiler och insekter i klassrummet av elever i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Emilia Claesson; [2021]
  Nyckelord :Affection of animals; pupils perceptions; reptiles; insects; classroom pets; Djurs påverkan; elevers uppfattningar; reptiler; insekter klassrumsdjur;

  Sammanfattning : Djur kan påverka människor på många olika sätt. Djur kan påverka människors fysiska hälsa genom att sänka kolesterolhalten och blodtryck, de minskar även stress och ångest. Att använda sig av djur i undervisningen påverkar även barn. LÄS MER

 5. 5. Insect feed for future : perceived pros and cons of insects as feed inSwedish conditions

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Diana Saeed; Ebba Seijbold Dalla-Santa; [2021]
  Nyckelord :Black Soldier Fly; circular system; feed industry; legislation; stakeholders; yellow mealworm;

  Sammanfattning : A current challenge that Sweden is handling is the amount of food loss and food waste. One way to reuse food waste efficiently is to convert it to feed for insects. LÄS MER