Sökning: "insider"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade ordet insider.

 1. 1. Levd religion i religionsundervisningen : En diskursanalys av lärares formuleringar om representation i religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Andreas Park; [2020]
  Nyckelord :Religion; religious education; lived religion; teaching methods; Swedish; teacher interviews;

  Sammanfattning : Today we live in a world that can be called a global society since people more than ever before move across nations. The Swedish curriculum for secondary school emphasizes this change and places a higher demand on the education to learn the ability to live within cultural diversity. LÄS MER

 2. 2. Inside the Head of an Insider : Motivation for those who are Hired to Motivate

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Benjamin Jakupovic; Marcus Karlsson; Peter Westberg; [2020]
  Nyckelord :Insider ownership; Motivation; Ownership structure; Corporate governance;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to increase the understanding of how senior management executives experience insider ownership. An additional aim is to investigate if there is a difference of the experiences of senior management executives with a Swedish cultural background in comparison to the experiences of senior management executives with other cultural backgrounds, with regards to insider ownership. LÄS MER

 3. 3. Radically nice : an analysis of the institutionalization and professionalization of Greenpeace Switzerland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Julia Petra Eisenring; [2020]
  Nyckelord :Human Ecology; Greenpeace Switzerland; Institutionalization of Resistance; NGOization; Environmental History; Political Sociology; Sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : Observing the seeming incapability of nations to sufficiently deal with the borderless threat of climate change, many place their hopes on international environmental movements and organi-zations. However, various reasons drive many social movements to incorporate as NGOs (a phe-nomenon known as NGOization) or lead to existing organizations becoming even more institu-tionalized and professional. LÄS MER

 4. 4. Cross Border M&A - Friskt vågat, något vunnet? : En eventstudie om 85 stycken företag på Stockholmsbörsen-Mid Cap

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Fanny Karvonen; Emelie Johansson; [2020]
  Nyckelord :Acquisition; Abnormal Return; Event study; M A; Cross-border; Horizontal; Vertical; Industry; Efficient market-hypothesis; Random walk theory; Insider trade; Förvärv; Abnormal avkastning; Eventstudie; Gränsöverskridande transaktion; Horisontell; Vertikal; Bransch; Effektiva marknadshypotesen; Random walk-teorin; Insiderhandel;

  Sammanfattning : Förvärv av företag sker till höger och vänster, i alla länder, branscher och kategorier. Motiven till förvärv må vara av varierande art, men det som är av betydelse för ett företag är vilket värde ett förvärv kan generera. LÄS MER

 5. 5. Svenska aktiemarknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Nisha Khan; Samsam Farah; [2020]
  Nyckelord :CEO turnover; eventstudy; insider CEO; outsider CEO; EMH; VD-byte; eventstudie; insider-och outsider VD; EMH;

  Sammanfattning : Titel: Svenska aktiemarknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte: En kvantitativ studie. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Nisha Khan & Samsam Mohamed Farah Handledare: Peter Lindberg. LÄS MER