Sökning: "inskolning förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden inskolning förskola.

 1. 1. "Trygga föräldrar ger trygga barn" : En kvalitativ intervjustudie om den föräldraaktiva inskolningsmetoden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ellinor Virtanen; Issir-Kansa Mohamud; [2020]
  Nyckelord :Anknytningsteorin; inskolning; vårdnadshavarsamverkan; förskola; trygghet;

  Sammanfattning : Inskolningsperioden har en stor betydelse för både barn och vårdnadshavare, då de genom den får sin första inblick i förskolans värld. Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter förskollärare har om den föräldraaktiva inskolningsmetoden. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar om anknytning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Keila Harletun; Caroline Jönsson; [2020]
  Nyckelord :anknytning; förskollärare; trygghet; förskola; yngre barn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur några förskollärare arbetar med medvetenhet om anknytningens betydelse för yngre barn i förskolan och hur de arbetar för att barnen ska känna sig trygga i verksamheten. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har vi kunnat få svar på våra forskningsfrågor som är, Vad är anknytning för de intervjuade förskollärarna och på vilket sätt anser dem att det har betydelse för barns trygghet? Samt, Hur de tillfrågade förskollärarna arbetar gällande barns anknytning och finns det faktorer som påverkar detta arbete? Vi har utgått från anknytningsteorin när vi analyserat vårt resultat, vidare har vi använt oss av en fenomenografisk ansats som analysmetod för att hitta likheter och skillnader i förskollärarnas uttalanden. LÄS MER

 3. 3. Tiden inför inskolning i förskolan : förstagångsföräldrars uppfattningar inför inskolning i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Agneta Nilsson; Linda Wehner; [2020]
  Nyckelord :Fenomenografisk ansats; förskola; inskolningsmetoder; förstagångsföräldrar; uppfattningar; anknytning; relationer;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om tiden inför inskolningen i förskolan. Syftet med studien är att ur ett föräldraperspektiv synliggöra vilka uppfattningar och förväntningar förstagångsföräldrar har kring information och förberedelser inför inskolningen i förskolan. LÄS MER

 4. 4. ”Vi måste förstå varandra så att mitt barn kan utvecklas” : Nyanlända vårdnadshavares och pedagogers upplevelser gällande samverkan, delaktighet och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amanda Larsson; Hodan Sheik-Hassan; [2020]
  Nyckelord :Förskola; nyanlända vårdnadshavare; föräldrasamverkan; delaktighet; inflytande; kommunikation; interkulturellt förhållningssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa hur tre pedagoger och tre nyanlända vårdnadshavare upplever nyanlända vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet. För att besvara det har enskilda kvalitativa intervjuer genomförts med tre olika pedagoger verksamma i förskolan samt tre nyanlända vårdnadshavare som har barn i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av en trygg anknytning vid inskolning : En kvalitativ studie om fyra förskollärares uppfattningar om trygg anknytning vid inskolning på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Sjöberg; Carina Lagerqvist; [2020]
  Nyckelord :Trygg anknytning; anknytningsperson; trygg bas; trygghetscirkeln; inskolning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om fyra förskollärares uppfattningar om trygg anknytning vid inskolning på förskolan. De frågeställningar som vi ville undersöka var hur förskollärare beskriver trygg anknytning vid inskolning men även vilka svårigheter förskollärare upplever med att skapa en trygg anknytning vid inskolning samt hur förskollärare beskriver sin roll som anknytningsperson. LÄS MER