Sökning: "inskolning som begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden inskolning som begrepp.

 1. 1. ”Det handlar om att skapa trygghet till vårdnadshavarna och barnen” : Hur förskollärare arbetar med anknytning vid inskolning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Lovisa Bergström; Clara Magnusson Engdahl; [2023]
  Nyckelord :Anknytning; inskolning; vårdnadshavare; förskollärare; anknytningsteori;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med att skapa en trygg anknytning vid inskolningen. Att skapa trygga relationer med barnen under inskolningen är en mycket viktig process, för att barnen ska våga utforska och undersöka förskolans miljö. LÄS MER

 2. 2. Strategier och verktyg för anknytning under inskolning : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Julia Olsson; Matilda Andersson; [2022]
  Nyckelord :Inskolning; anknytning; anknytningsteori; anknytningsrelation; inskolningsstrategi; trygg bas.;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur olika förskollärare arbetar med olika inskolningsstrategier i förskolan. Det vill säga hur det använder sig av en viss strategi och varför. Syftet med studien är att undersöka hur de olika inskolningsstrategierna påverkar pedagoger och barn. LÄS MER

 3. 3. Omsorgens betydelse i förskolan : Introduktion, trygghet och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Andersson; Lina Nilsson; [2022]
  Nyckelord :förskola; pedagog; utbildning; utveckling; lärande; omsorg; anknytning; inskolning; introduktion; trygghet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått ta del av, samt insett, att tryggheten påverkar barnen enormt mycket. Tryggheten till pedagogerna och sina kamrater utgör stor del av hur barnen vågar och tar till sig den utbildning som förskolan erbjuder. LÄS MER

 4. 4. ”Under inskolning är tanken att ge positiva upplevelser av förskolan och skapa förtroende” : En intervjustudie om förskollärares perspektiv på inskolning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Mirna Chatila; [2022]
  Nyckelord :anknytning förskola inskolning trygghet relationskompetens;

  Sammanfattning : Förskollärare åläggs att ansvara för att varje barn tillsammans med sina vårdnadshavare får en god introduktion i förskolan, men det saknas riktlinjer kring hur inskolning ska genomföras och forskningen kring inskolning är mager. Därmed syftar studien att undersöka vilka aspekter förskollärare anser leder till trygghet och anknytning under inskolning samt vårdnadshavare roll. LÄS MER

 5. 5. Det största steget i barns liv : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Atefeh Hassani; Jila Raoufi; [2022]
  Nyckelord :Inskolning; anknytningsteori; trygg och otrygg anknytning; separationsångest; anknytningsperson anknytningsrelation och trygg bas.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka förskollärares syn på inskolningsperioden av yngre barn som upplever separationsångest på förskolan. Studien belyser olika faktorer som förskollärare menar kan påverka förutsättningarna för barnens trygga anknytning på förskolan. LÄS MER