Sökning: "inskolning"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet inskolning.

 1. 1. Det är det som vi är här för : En kvalitativ studie om fyra förskollärares uppfattningar om anknytning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Julia Bäckström; [2021]
  Nyckelord :Förskollärare; anknytningsarbete; anknytning; trygg anknytning; definitioner; strategier; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa förskollärares uppfattningar om anknytning i förskolan. För att nå upp till detta syfte har följande frågeställningar använts; 1) Vilka definitioner har verksamma förskollärare på anknytning? 2) Vilka strategier använder verksamma förskollärare i sitt arbete för att etablera en trygg anknytning till barnen? 3) Hur resonerar verksamma förskollärare om anknytningens betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan? 4) Vilka utmaningar upplever verksamma förskollärare i sitt arbete med barns anknytningsprocesser? I studiens resultat synliggörs att de fyra förskollärarna har väldigt likartade uppfattningar om anknytningen i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Att vara nyutexaminerad intensivvårdssjuksköterska under en pandemi

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Daniel Svensson; Alexander Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; erfarenheter; intensivvårdsavdelning; kvalitativ metod; nyutexaminerad intensivvårdssjuksköterska; pandemi;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en intensivvårdsavdelning vårdas personer med svikt i ett eller flera organ. Patienterna har ofta komplexa tillstånd och kan gå från stabil till kritisk sjuk mycket fort. För att vara kvalificerad att arbeta på en intensivvårdsavdelning kräver avancerad teoretisk och praktisk kunskap. LÄS MER

 3. 3. Föräldraaktiv inskolning - pedagogers perspektiv : Parent active introduction from an educator's perspective

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Hannah Kuraishe; [2021]
  Nyckelord :anknytning; föräldraaktiv; inskolning; pedagog; relationsperspektivet; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Inskolning - Starten till föräldrasamverkan : En kvantitativ studie om vårdnadshavares erfarenheter av inskolning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Fanny Karlsson; Helen Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Inskolning; inskolningsmetod; föräldrasamverkan; vårdnadshavare; delaktighet; inflytande; Traditionell inskolning; Föräldraaktiv inskolning;

  Sammanfattning : Syftet med denna jämförande studie är att utveckla kunskap om vårdnadshavares erfarenheter rörande delaktighet och inflytande vid inskolning. Genom att använda en kvantitativ metod i form av en internetbaserad enkät, kunde vårdnadshavares upplevelse av inskolningsprocessen samt val av inskolningsmetoder utmätas. LÄS MER

 5. 5. Barnet ville inte, det valde en annan kollega : Introduktion i förskolan; metoder och anknytning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tove Ekholm; Elin Hagfeldt; [2020]
  Nyckelord :inskolning; introduktion; anknytningsteori; kvalitativintervju; förskollärare;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om det finns några riktlinjer för introduktion till förskolan, vilka metoder som används, varför de används, hur pedagoger arbetar för att få barnen att knyta an till dem vid introduktionen samt hur introduktionen påverkar pedagogerna, verksamheten och gruppen. För att undersöka detta har vi valt att göra kvalitativa intervjuer med 10 förskollärare som har erfarenhet av inskolning. LÄS MER