Sökning: "insocialisering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet insocialisering.

 1. 1. Att bara vara : en essä om att lyssna på tysta och blyga barns åsikt och vilja

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nadine Mayor Carreon; [2013]
  Nyckelord :quiet and shy child; child s perspective; children s participation and influence; child s best interest; socialization; tysta och blyga barn; barnperspektiv; barnens delaktighet och inflytande; barnets bästa; socialisation;

  Sammanfattning : Tysta och blyga barn är ofta de som lämnas åt sidan eller får vänta med att få sina behov tillgodosett. Som fritidspedagog är det en viktig uppgift att insocialisera barn i gemenskap, men hur gör man med barn som inte vill? Hur handskas man med barn som föredrar att vara för sig själva? I vilken grad ska deras önskan respekteras och när blir insocialisering ett värde som bör överordnas barnets fria val?I denna essä undersöker jag hur jag som fritidspedagog kan förstå dessa barns behov och förhålla mig till dem utifrån begreppen barnperspektiv respektive barns perspektiv, barns delaktighet, inflytandet och bästa. LÄS MER

 2. 2. Kompetensutveckling genom socialisering? - En studie av traineeprogrammets roll och funktion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Anna Göransson; Maria Nilsson; Irene Helgesen; [2009]
  Nyckelord :kompetensutveckling; socialisering; traineeprogram; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Kompetenta ledare är en förutsättning för framgångsrikt företagande och ledarutveckling i organisationer bidrar på så sätt till utveckling av individer för organisationers bästa. Därmed kan ledarutveckling betraktas som ett viktigt strategiskt verktyg för att organisationer ska kunna utnyttja sina ledare på bästa möjliga sätt. LÄS MER