Sökning: "inspelad musik"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden inspelad musik.

 1. 1. Musikens melodiska dissonanser i dator- och TV-spel : Hur dissonanser i melodin påverkar spelarens uppfattning av spelet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Isak Asplund; [2018]
  Nyckelord :musik; intervall; konsonans; dissonans; uppfattning;

  Sammanfattning : I bakgrunden beskrivs musikaliska intervall och hur de klassas som antingen dissonantaeller konsonanta beroende på deras karaktär, vilket är centralt för detta arbete. Utöver dettabehandlas tidigare forskning kring musik och musikaliska intervall kopplat till känslor. LÄS MER

 2. 2. Den moderna musikens upphovsrättsliga skydd - Om digitaliseringens påverkan och gränsen mellan inspiration och plagiat i förhållande till musikaliska verk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Bosma; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; upphovsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar det upphovsrättsliga skyddet för musikaliska verk. Uppsatsen syftar till att utreda digitaliseringens påverkan av det upphovsrättsliga skyddet för musikaliska verk samt att utreda var gränsen går upphovsrättsligt mellan inspiration och plagiat i förhållande till musikaliska verk. LÄS MER

 3. 3. Metoder för hantverksmässig komposition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Thomas Eriksson; [2017-11-15]
  Nyckelord :komposition; improvisation; modifikation; skapande; kreativitet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to learn more about composition and to explore tools and methods to be able to continuously write music. In order to achieve this goal I have chosen to explore in depth two different methods of composition - improvisation and modification. LÄS MER

 4. 4. Ny medialiseringsform av musik skapade förlorare och hjältar : Låtskrivares levnadshistoriska berättelser om deras ekonomiska överlevnad under musikindustrins omstrukturering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Chris Stridbo; [2017]
  Nyckelord :Musikindustrin; omstrukturering; låtskrivare; narrativt; Spotify; royalties;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att bidra med en djupare kunskap om vilken betydelse musikindustrins omstrukturering har haft för svenska låtskrivares ekonomiska överlevnad när digital teknologi för produktion och distribution av inspelad musik börjat användas. Tidigare forskning visar att strömmande musikens etablering bidragit till att musikindustrin stabiliserats och intäkterna återhämtat sig efter den nedåtgående trenden som orsakades av flera års illegal fildelning. LÄS MER

 5. 5. Att använda inspelad musik som omvårdnadshandling för att lindra lidande : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Jansson; Frieda Sundling; [2017]
  Nyckelord :Lidande; Musik; Omvårdnadshandling; Palliativ vård; Sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund   Musiken har alltid varit en del av människans historia. Musikens terapeutiska egenskaper har sedan lång tid tillbaka använts i lindrande syfte. Svårt sjuka patienter och patienter som vårdas palliativt lider av symtom som har en negativ inverkan på livskvalitén. Palliativ vård innebär att lindra symtom och öka livskvalité. LÄS MER