Sökning: "inställning till brandskydd"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden inställning till brandskydd.

 1. 1. Behov och applicering av riskbaserad brandskyddsdimensionering i Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Erik Mattsson; Jenny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Riskbaserat; funktionsbaserat; kvantitativ riskanalys; acceptanskriterier; säkerhetsnivå; brandskyddsdimensionering; risk-based; performance-based; quantitative risk analysis; acceptance criteria; safety level; fire safety design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As buildings get more and more complex and our cities get more and more populated, challenges arise for the persons involved in designing buildings. One of the most important system, the fire protection measures, needs to be designed properly for every building. LÄS MER

 2. 2. Brandsäkerhet i lantbruksbyggnader : tankar och reflektioner hos drabbade lantbrukare

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Karlsson; Henrik Reijmar; [2016]
  Nyckelord :brandskydd; brandsäkerhet; brandsektionering; inställning till brandskydd; fire safety;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka tankar och resonemang angående brandsäkerhet hos lantbrukare som varit drabbade av en större brand. Detta gör vi för att förmedla kunskap angående brandsäkerhet till lantbrukare som planerar att förändra eller uppföra nya driftsbyggnader. LÄS MER