Sökning: "inställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 684 uppsatser innehållade ordet inställningar.

 1. 1. Sjuksköterskors inställning till eutanasi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Julia Jednell; Ida Steneröd; [2020-08-06]
  Nyckelord :Eutanasi; rätten att dö; sjuksköterska; attityd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktiv dödshjälp, eutanasi, är ett ämne som ständigt skapar debatt världen över.Sjuksköterskan möter i sitt arbete ofta patienter som befinner sig i livets slutskede och kandärför tänkas möta frågor i detta ämne. En kartläggning hur sjuksköterskor ställer sig i fråganom eutanasi är därför av intresse. LÄS MER

 2. 2. MILJÖATTITYDER I EU - En kvantitativ studie av individers inställningar till att värna om miljön på bekostnad av en del av sin levnadsstandard i EU

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Petter Rodebjer; [2020-06-29]
  Nyckelord :Inställningar; värna om miljön; levnadsstandard; miljöattityder; EU; attitudes towards environmental policy;

  Sammanfattning : Previous research, based on a small number of EU-countries, has shown a relationship between increasing knowledge of environmental problems and positive attitudes towards environmental policy. Studies has also shown a larger degree of support for climate agreements among individuals with higher levels of reciprocity. LÄS MER

 3. 3. "SKA JAG BEHÖVA BERÄTTA FÖR DIG ATT JAG OCKSÅ VILL HA DET GÖTT?” En kvalitativ studie om fyra kvinnor födda på 1990- talets erfarenheter av sex.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Karlén; [2020-01-14]
  Nyckelord :sex; ansvar; njutning; orgasm; kvinnor; patriarkat;

  Sammanfattning : Syfte & frågeställningar: Studiens bakgrund utgår från att en diskurs om kvinnors njutning börjarta mer plats i samhället. Syftet med studien är att undersöka relationen mellan informanternasinställning till sex i förhållande till hur deras sex är i praktiken. Samt att undersöka fördelningen avansvar och njutning vid sex. LÄS MER

 4. 4. Förhållningssätt till flerspråkighet : En studie om elevers attityder till sin egen flerspråkighet samt deras lärares uppfattning av flerspråkighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sarah Harbi; [2020]
  Nyckelord :Attityder; flerspråkighet; gymnasieelever; modersmål; transspråkande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilket förhållningssätt några tillfrågade flerspråkiga elever har till sin egen flerspråkighet. Det är även av intresse att undersöka hur lärare ser på flerspråkighet för att kunna jämföra med elevernas svar. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med barns skärmanvändning, specialistsjuksköterskors erfarenheter : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Naima Osman; Sara Bolmvik; [2020]
  Nyckelord :Child Health Services; Parents; Pediatric Nurses; Screen Time; Qualitative Research; Barnhälsovård; Barnsjuksköterskor; Föräldrar; Kvalitativ forskning; Skärmtid;

  Sammanfattning : Background: Children's screen usage has increased in recent years and parents' screen usage has strong association with children's screen usage. When the specialist nurse works based on family-centered nursing, conversations about screen usage can include the whole family. LÄS MER