Sökning: "inställningsfråga"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet inställningsfråga.

 1. 1. Prisstrategier på nyproduktion : En studie om budgivning kontra fast pris

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Amanda Belloni Lidbrink; Julia Bergqvist; [2017]
  Nyckelord :Auction; Fixed price; Price strategies; Sale strategies; Budgivning; Fast pris; Försäljningsstrategier; Prissättning;

  Sammanfattning : Till följd av att större delen av alla nyproducerade bostadsrätter i Stockholms kommun idag säljs till fasta priser är det intressant att undersöka och ta reda på varför inte fler bostadsproducenter använder sig av budgivning som försäljningsstrategi. Hur dessa fasta priser fastställs av bostadsproducenterna och vad som ligger till grund för den bedömningen, är även det en intressant aspekt. LÄS MER

 2. 2. IT-utvecklingens påverkan på klassrumsdidaktik : - Fyra lärares upplevelser kring digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sandra Jacobsson; [2016]
  Nyckelord :Klassrumsdidaktik; digitala verktyg; generationsfråga; utbildningsfråga; inställningsfråga;

  Sammanfattning : This paper covers schoolteacher´s experiences of IT development in Upper Secondary School concerning the school subject Swedish. The aim is to investigate how curriculums and teacher´s teaching have changed with the introduction of IT development in the school´s activities, in order to obtain a score of todays didactics in the classroom. LÄS MER

 3. 3. Det goda värdskapet : en fall studie på Västerås

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Helena Gustavsson; [2008]
  Nyckelord :Värdskap; Västeårs; Gäst; Destination; Aktörer; Samarbeten;

  Sammanfattning : Västerås är en stad som tidigare har förknippats med gurkor och industrier då ASEA, nuvarande ABB etablerades i Västerås 1883. Staden är idag relativt okänd för externa gäster, det är något som Västerås marknadsföringsorgan Västerås & Co vill ändra på. LÄS MER