Sökning: "instability"

Visar resultat 1 - 5 av 600 uppsatser innehållade ordet instability.

 1. 1. High-loaded thermophilic anaerobic digestion of mixed sewage sludge : A pilot study

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Santiago Elejalde Bolaños; [2022]
  Nyckelord :thermophilic anaerobic digestion; volatile fatty acids; mixed sludge; organic loading rate; alkalinity; wastewater treatment plant; termofil rötning; flyktiga fettsyror; blandslam; organisk belastning; alkalinitet; avloppsreningsverk;

  Sammanfattning : Municipal wastewater treatment plants (WWTP) are important infrastructural components in a society and also important for sustainability. In a WWTP the most common treatment configuration is mechanical, biological, and chemical treatment of the wastewater. LÄS MER

 2. 2. Entrepreneurial Ecosystem Challenges for AI Startups Internationalization : Evidence from Emerging Markets Case Studies

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hansika Dahanayake; Claudia Bih Muna; [2022]
  Nyckelord :Internationalization Process; AI Startups; Startups; Entrepreneurial Ecosystem; Social Entrepreneurial Ecosystem; Material Entrepreneurial Ecosystem; Cultural Entrepreneurial Ecosystem; Africa; South Africa; Nigeria;

  Sammanfattning : The process of internationalization may be more difficult for emerging markets' artificial intelligence startups (AI startups) due to several challenges. These challenges include weak institutions, limited financial support, political instability, lack of adequate local infrastructure. LÄS MER

 3. 3. FE-modelling of glulam connection in a pre-tensioned glulam truss : Detailed Finite element modelling of the connection between primary beam and compression stud in a sub-tensioned glulam roof truss

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Edward Sebastian Swaretz; [2022]
  Nyckelord :Glulam; sub-tensioned roof truss; connection; instability; Abaqus Standard; Finite element method;

  Sammanfattning : After the collapse of the roof structure in Tarfalahallen 2020, great attention has been focused on instability of sub-tensioned glulam roof trusses. Investigations were launched to find the reason for the collapse and the cause was instability in the roof truss that supported the roof. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av instabilitet i familjehem : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på barn och unga i familjehemsvården

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Somaya Ghanem; [2022]
  Nyckelord :foster care; instability; breakdown; children s experiences; familjehem; instabilitet; sammanbrott; barns upplevelser;

  Sammanfattning : Placering i familjehem är en vanlig insats när barn och unga inte bedöms kunna få sina behov tillgodosedda i sin ursprungsfamilj och utgör i Sverige majoriteten av placeringar i samhällsvård. Instabilitet i denna typ av placeringar är vanligt förekommande då många familjehemsplaceringar avbryts och kännetecknas av en brist på kontinuitet. LÄS MER

 5. 5. Thailand’s Positive Transformation amidst Failed Political Consolidation: The historical struggle for democracy and its impact on economic development since 1970

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :June Thalin Worm Gibba; [2022]
  Nyckelord :[Thailand] [democracy] [economic development] [violence] [politics] [authoritarianism]; Law and Political Science;

  Sammanfattning : By utilising a narrative analysis, this qualitative study takes a historical perspective on the impact of political unrest and political violence on Thailand’s economic development from 1970 to 2020. The study identifies the key state actors in Thailand’s political sphere as well as their relation to each other. LÄS MER