Sökning: "instagram bekräftelsebehov"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden instagram bekräftelsebehov.

 1. 1. Snyggare på Instagram : En studie om vad det innebär att som ung kvinna vara en del av en utseendefixerad digital värld

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Lo Iverus; [2019]
  Nyckelord :Instagram; skönhetsideal; kvinnliga ideal; normativ femininitet; utseendepresentation; bekräftelse;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks unga kvinnors förhållningssätt till ideal, utseendepresentation och bekräftelse på Instagram, ett socialt medium för fotodelning. Undersökningen har utförts genom fem kvalitativa intervjuer med kvinnor i åldrarna 16–24 år som har öppna Instagramprofiler där de regelbundet publicerar bilder eller videor föreställande dem själva. LÄS MER

 2. 2. “Alltså man vill ju ändå ha mycket likes” : en kvalitativ studie om gymnasietjejers syn på bekräftelsebehov på Instagram

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Klara Thorell; Sofia Karlefeldt; [2017]
  Nyckelord :bekräftelsebehov; instagram; gymnasietjejer; könsroller; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : B-uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet; “Alltså man vill ju ändå ha likes. En kvalitativ studie om gymnasietjejers syn på bekräftelsebehov och det sociala spelet på Instagram”, författad av Klara Thorell & Sofia Karlefeldt. LÄS MER

 3. 3. A selfie a day keeps insecurities away : En kvalitativ studie om unga vuxnas behov och upplevelse av att ladda upp selfies på Instagram

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rindala Ghazale; Moa Pareigis; [2017]
  Nyckelord :selfie; selfies; instagram; sociala behov; psykiska behov;

  Sammanfattning : Selfiekulturen har under de senaste åren växt sig stark. Över 350 miljoner selfie-relaterade hashtags finns på Instagram och det har arrangerats utställningar med just selfien i fokus. Bland individer som växte upp på 2000-talet, så kallade milleniegenerationen, har mer än hälften någon gång laddat upp en selfie på sociala medier. LÄS MER

 4. 4. "You are always left wanting more" : Perfektionskrav och sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Vera Håkansson; Charlotte Hedén; [2015]
  Nyckelord :Meyrowitz; Brown; Tseëlon; skam; utseende; sociala medier; identitet; perfektionskrav; perfektion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Via sociala medier har man möjlighet att ta del av andra människors självpresentationer, exempelvis genom Instagram, dessa stämmer inte alltid överens med verkligheten. På senare tid har man kunnat bevittna allt fler reaktioner mot dessa tillrättalagda bilder och perfektionskraven på sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Identitetsskapande på Instagram : en kvalitativ innehållsanalys om representation från ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Emma Aronson; [2015]
  Nyckelord :Instagram; Sociala medier; Identitet; Identitetsskapande; Genus;

  Sammanfattning : Identitetsskapandet som det ser ut idag och möjligheten att skapa en ny variant av ett existerande jag online är ett relativt nytt fenomen. I den könslösa cybervärlden växer ett behov fram av att visa upp vem man vill är, eller vem man önskar framställa sig som. LÄS MER