Sökning: "instagram influencers"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade orden instagram influencers.

 1. 1. LOOK WHAT YOU MADE ME DO… - Vad influerar influencern? – En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Karin Björklund; Carita Jacobsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Influencer; Influencer Marketing; Instagram; Sharenting; Självpresentation; Integritet; Trans-parasociala relationer; Mediemoral;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ämnar undersöka vad som influerar influencers kring vad de publicerari sina sociala medier.Teori: Sharenting, Självpresentation, Integritet, Trans-parasociala relationer,MediemoralMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Tre influencers som är baserade i Sverige. LÄS MER

 2. 2. I betalt samarbete med ... ditt samvete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Löfblad; Julia Örnhem; Kornelija Steinsvik; [2021]
  Nyckelord :Moralisk stress; etisk konsumtion; influencer marketing; konsumtionshets; social identitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att försöka skapa en förståelse för fenomenet moralisk stress ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Detta undersöks på konsumenter för att se på vilket sätt influencer marketing påverkar konsumenter till att känna moralisk stress. LÄS MER

 3. 3. Perfekta och attraktiva kvinnor : En studie av influencers självpresentationer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Alice Mattisson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The amount of time Swedish people spend online is constantly increasing. Here,the conditions for self-presentation is drastically different from the physicalworld. Written text, along with pictures, videos and sound acts as a distancingmask between the user and their actions. LÄS MER

 4. 4. Modevarumärkens användning av influencers i marknadsföringssyfte : en fallstudie om NAKD och Nelly.com

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Michelle Andersson; Emilia Lindholm; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur modevarumärken använder sig av influencers för att marknadsföra sig till sina konsumenter på sociala medie kanalen Instagram. För att undersöka detta användes två stycken fast fashion företag, NAKD och Nelly.com. LÄS MER

 5. 5. Lyckas eller misslyckas? : Influencers budskap om livsstilsrelaterad hälsa

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Folkhälsovetenskap

  Författare :Lina Ahl; [2021]
  Nyckelord :Health; influencer; Instagram; healthism; Hälsa; influencer; Instagram; hälsoism;

  Sammanfattning : Hälsokommunikation har flera etiska utmaningar. Det uttrycks ofta att hälsa är individens eget ansvar. Så kallad ”hälsoism” och kroppens form som bevis på hälsa är något som reproduceras i media. Idag är det väldigt vanligt att använda olika sociala medier, bland annat för att söka efter information om hälsa. LÄS MER