Sökning: "installatör"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet installatör.

 1. 1. One-Handed Recessed Mount for Fixed Dome Cameras

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Johanna Morell; Johanna Lehander; [2017]
  Nyckelord :Product Development; Recessed Mount; Network Cameras; Axis Communications; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis report describes a product development process with the aim to extend the existing range of mounts for surveillance cameras mounted recessed in ceilings. A recessed mount is an accessory for mounting cameras, or other devices, in ceilings when a discreet finish is wanted. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av lågspänningsentreprenader i produktionsskedet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Jesper Magnusson; Gustav Bergström; [2017]
  Nyckelord :bim; digitalisering; utveckling; produktionsskedet; installatör; elentreprenad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Digitalisering av lågspänningsentreprenader i produktionsskedet Författare: Gustav Bergström, Jesper Magnusson Handledare: Radhlinah Aulin, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Björn Dahlström, Eitech Electro AB Sead Behlic, Assemblin El AB Examinator: Anne Landin, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Problemställning: • Hur kan elinstallatören arbeta med BIM och digitalisering i produktionsskedet? • Hur fungerar digitalisering i praktiken mellan installatör och projektör? • Vilka krav måste elentreprenader ställa på modellen för att effektivisera digitalisering av projekt? Syfte: Syftet med denna rapport är att undersöka vilka krav på information som krävs i samband med att implementera BIM i produktionsskedet inom elentreprenader, samt att beskriva implementeringen av BIM i produktionsskedet för densamma. Metod: En deduktiv ansats i form av en litteraturstudie ligger till grund för den empiriska insamlingen av data. LÄS MER